Opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych pochodzących z Rocznika Statystycznego RP 2014 oraz Rocznika Statystycznego Ochrona Środowiska 2014.
Zawiera dane dotyczące ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi, ścieków odprowadzonych siecią kanalizacyjną, nieczystości ciekłych oraz ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.

Ilości ścieków przedstawione są wg. sposobów oczyszczania oraz z uwzględnieniem podziału na województwa. Opracowanie zawiera również dane dotyczące liczby komunalnych oczyszczalni ścieków wraz z podziałem na ich rodzaj, liczby miast obsługiwanych przez komunalną oczyszczalnię ścieków. Wybrane dane przedstawione są w kilkuletnim horyzoncie czasowym, dzięki czemu możemy zaobserwować również dynamikę zmian działań inwestycyjnych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Opracowanie „Ścieki przemysłowe i komunalne oraz oczyszczalnie ścieków w 2013 roku" otrzymali wszyscy Członkowie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Zainteresowanych opracowaniem zapraszamy do kontaktu.

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Marta Wojnowska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Wrocław, 18 października 2019 r. +

    Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Wrocław, 18 października 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pobór opłat stałych i zmiennych według ustawy Prawo Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.