Dane dotyczące cen wody i ścieków na dzień 1 lipca 2015 roku pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz z danych zebranych samodzielnie. Dane obejmują 666 gmin w Polsce co stanowi 26,87% spośród 2 479 gmin w kraju. Są to ceny brutto dla grupy gospodarstw domowych/celów socjalno-bytowych z zatwierdzonych przez rady gmin taryf bez uwzględnienia dopłat do poszczególnych grup taryfowych.

 Ceny wojewodztwa

Tło wykresu jest odzwierciedleniem sumy średnich cen wody i ścieków w województwach. Dodatkowo wykresy słupkowe odzwierciedlają przeciętne wysokości cen wody i ścieków w zł/m3.
Powyższy wykres ukazuje fakt, iż ceny w poszczególnych województwach różnią się znacznie i są uzależnione od regionu, ukształtowania terenu, gęstości zamieszkania, dostępności do wody i własności geologicznych podłoża. Dodatkowym czynnikiem różnicującym ceny w poszczególnych wodociągach jest przeprowadzenie inwestycji, oraz w tym przypadku ilość i rodzaje przedsiębiorstw biorących udział w badaniu ankietowym. Dane zawarte na powyższym wykresie należy traktować informacyjnie, nie należy na ich podstawie wyciągać daleko idących wniosków, tak jak nie ma żadnych przesłanek ku bezpośredniemu porównywaniu cen bez dogłębnej analizy indywidualnej specyfiki każdego z przedsiębiorstw. Analizując wyniki zawarte w powyższej tabeli należy mieć cały czas na uwadze liczebność i reprezentatywność próby, na podstawie której prowadzone były obliczenia.

Mateusz Bogdanowicz - Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1