Struktura ścieków oczyszczanych na komunalnych oczyszczalniach ścieków w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniła się diametralnie. Jak widać na wykresie jeszcze w 1995 roku największa ilość ścieków oczyszczana była na biologicznych oczyszczalniach ścieków. W tym okresie drugą najbardziej popularną metodą oczyszczania ścieków komunalnych było oczyszczanie mechaniczne. Trzecim rodzajem stosowanej technologii, było oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem biogenów, czyli takie gwarantujące odpowiedni poziom eliminacji azotu i fosforu ze ścieków. Oczyszczanie chemiczne już w połowie lat dziewięćdziesiątych było marginalnym sposobem oczyszczania ścieków, a całkowicie zniknęło w roku 2003. Stosunkowo z biegiem lat, z poszerzaniem się dostępności technologii oraz zmieniającymi się wymogami prawa dominującą metoda stało się oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów.

wykres 1

W roku 1995 z podwyższonym usuwaniem biogenów oczyszczane było jedynie 6,4% ścieków oczyszczanych. W roku 2000 odsetek ten wynosił 35,8%, w 2005 57,5%, a w roku 2014 tym sposobem oczyszczane było aż 84,8% wszystkich oczyszczonych ścieków, które były odprowadzone siecią kanalizacyjną. W roku 2014 ilość ścieków oczyszczanych biologicznie oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów wyniósł aż 99,8%. Warto zaznaczyć, że w roku 2014 ilość ścieków oczyszczonych stanowiła 99,92% ścieków odprowadzonych na oczyszczalnie i wymagających oczyszczenia, co jest bardzo pozytywnym świadectwem postępu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Poniżej dodatkowo przedstawiono w podziale wojewódzkim ilości ścieków odprowadzonych na komunalne oczyszczalnie ścieków (tło) oraz ilości ścieków oczyszczonych ogółem (niebieski słupek) oraz ilość ścieków oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem biogenów (pomarańczowy słupek).

wykres 2

Mateusz Bogdanowicz
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. +

    VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.