Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny wody na cele socjalno-bytowe wyrażone w zł/m3.

Mapa 1 Średnie ceny wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe w 2016 roku (zł/m3)
Mapa ceny 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety „Informacja o cenach i stawkach opłat brutto (razem z VAT) za wodę i ścieki”.

Powyższa mapa ukazuje fakt, iż ceny w poszczególnych województwach różnią się znacznie i są uzależnione od regionu, ukształtowania terenu, gęstości zamieszkania, dostępności do wody i własności geologicznych podłoża. Dane zawarte na powyższej mapie należy traktować informacyjnie, nie należy na ich podstawie wyciągać daleko idących wniosków, tak jak nie ma żadnych przesłanek ku bezpośredniemu porównywaniu przedsiębiorstw na podstawie cen bez dogłębnej analizy indywidualnej specyfiki każdego z nich.

Średnie ceny wody w poszczególnych województwach są zróżnicowane. Wahają się od 3,15 zł/m3 w województwie lubelskim, do 5,36 zł/m3 w śląskim, co daje rozpiętość cenową na poziomie 2,21 zł/m3. Najniższymi cenami wody charakteryzują się województwa: kujawsko-pomorskie (3,24 zł/m3), podlaskie (3,3 zł/m3) oraz pomorskie (3,36 zł/m3). Najwyższymi cenami, oprócz województwa śląskiego cechują się również: dolnośląskie (4,85 zł/m3), małopolskie (4,78 zł/m3), zachodniopomorskie (4,38 zł/m3) oraz podkarpackie (4,37 zł/m3).

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1