Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Analizie poddane zostało 589 taryf za wodę i ścieki. Średnia liczba zróżnicowanych taryf w województwach wynosiła 36,8. Poniższa mapa zawiera średnie ceny wody na cele socjalno-bytowe wyrażone w zł/m3.

Mapa 1 Średnie ceny wody przeznaczonej na cele socjalno-bytowe w 2016 roku (zł/m3)
Mapa ceny 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety „Informacja o cenach i stawkach opłat brutto (razem z VAT) za wodę i ścieki”.

Powyższa mapa ukazuje fakt, iż ceny w poszczególnych województwach różnią się znacznie i są uzależnione od regionu, ukształtowania terenu, gęstości zamieszkania, dostępności do wody i własności geologicznych podłoża. Dane zawarte na powyższej mapie należy traktować informacyjnie, nie należy na ich podstawie wyciągać daleko idących wniosków, tak jak nie ma żadnych przesłanek ku bezpośredniemu porównywaniu przedsiębiorstw na podstawie cen bez dogłębnej analizy indywidualnej specyfiki każdego z nich.

Średnie ceny wody w poszczególnych województwach są zróżnicowane. Wahają się od 3,15 zł/m3 w województwie lubelskim, do 5,36 zł/m3 w śląskim, co daje rozpiętość cenową na poziomie 2,21 zł/m3. Najniższymi cenami wody charakteryzują się województwa: kujawsko-pomorskie (3,24 zł/m3), podlaskie (3,3 zł/m3) oraz pomorskie (3,36 zł/m3). Najwyższymi cenami, oprócz województwa śląskiego cechują się również: dolnośląskie (4,85 zł/m3), małopolskie (4,78 zł/m3), zachodniopomorskie (4,38 zł/m3) oraz podkarpackie (4,37 zł/m3).

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.