Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w rejestrze REGON w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wg stanu na 30.09.2016 roku zarejestrowane były ogółem 1 852 podmioty gospodarcze, w tym:

  • 726 spółek handlowych,
  • 544 zakłady budżetowe,
  • 303 spółki wodne,
  • 237 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • 34 spółki cywilne,
  • 3 przedsiębiorstwa państwowe,
  • 5 spółdzielni.

Na poniższym wykresie przedstawione zostało porównanie liczebności poszczególnych podmiotów zarejestrowanych w omawianym dziale.

Wykres Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody wg stanu na 30.09.2016 r

Struktura podmiotow

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze-regon-tablice/miesieczna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon/ z dnia 15.12.2016r.

Jak widać, z powyższego wykresu najwyższy udział w strukturze podmiotów gospodarczych wykazywały:

  • spółki handlowe – 39,2 %,
  • zakłady budżetowe – 29,4%,
  • spółki wodne – 16,4%.

Niecałe 13% podmiotów zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody prowadzone było przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 1,8% w formie spółek cywilnych, natomiast 0,5% - w formie przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni.

Marta Wojnowska

Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.