Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe dotyczące cen i stawek opłat za wodę i ścieki. W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów zmian cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku opracowanie pn. „Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki”. Przedsiębiorstwa, które do 29.07.2016 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają powyższe opracowanie bezpłatnie.

Kwestionariusz ankietowy sporządzony zostały w formie edytowalnego dokumentu w formacie .pdf. Zabieg ten ma na celu ułatwienie wypełniania kwestionariusza oraz ujednolicenie otrzymywanych od Państwa danych. Do wypełnienia kwestionariusza ankietowego wymagany jest darmowy program Adobe Reader w wersji 9.0 lub nowszej.

Badanie ankietowe dotyczące cen i stawek opłat za wodę i ścieki odbywa się w terminie 31.05.2016 – 29.07.2016.

Należy pobrać plik ankiety na komputer i uruchomić w programie Adobe Reader. https://get.adobe.com/pl/reader/

Plik ankiety: pdfAnkieta_Cenowa_IGWP_2016.pdf4.38 MB