Dzisiaj w siedzibie IGWP zakończyło się dwudniowe spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.


W skład zespołu wchodzą:
Maciej Gryboś – Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków, Sosnowieckie Wodociągi S.A.,
Anna Kamińska – Kierownik Biura Kontrolingu i Analiz, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.,
Dariusz Kozak – Dyrektor ds. Technicznych, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
Barbara Kuchna – Specjalista ds. Audytu, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Andrzej Osiński – Rzeczoznawca NOT, PZiTS, Dyrektor ds. wód opadowych RETENCJAPL Sp. z o. o.,
Ryszard Pionk – Kierownik Działu Analiz i Planowania, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w zespole reprezentują:
Adam Gołębiewski – Główny Specjalista ds. Technicznych,
Marta Wojnowska – Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych,

Celem spotkania było opracowanie kolejnego Raportu Benchmarkingu. Spotkanie wywołało wiele dyskusji na temat poszczególnych wskaźników, zmian ich wartości w czasie oraz zależności wpływających na ich kształtowanie się.

W badaniu ankietowym za rok 2017 wzięło udział 157 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych, wśród których 38 to podmioty duże obsługujące ponad 100 tys. odbiorców usług. Przedsiębiorstwa średnie obsługujące pomiędzy 20 a 100 tys. odbiorców są najliczniejszą grupą i w badaniu za 2017 rok wzięło udział 91 takich przedsiębiorstw. Najmniej reprezentatywna jest grupa przedsiębiorstw małych, których w benchmarkingu za rok 2017 jest 28. W grupie przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu za 2017 r. najwięcej jest podmiotów działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (139). Stanowią one 88,54% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu ankietowym. Spółek akcyjnych było 12 (7,64%), a zakładów budżetowych 6 (3,82%).
Ostateczna wersja Raportu za 2016 rok będzie wysyłana uczestnikom projektu w drugiej połowie października.

Marta Wojnowska
Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych