Krajowy system benchmarkingu

W styczniu 2011 roku zakończone zostały roczne prace dotyczące wdrożenia krajowego systemu benchamarkingu przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce. Projekt ten opracowała powołana grupa robocza składającą się z przedstawicieli firm wodociągowo-kanalizacyjnych, świata nauki oraz specjalistycznych firm consultingowych.

W wyniku zakończenia realizacji prac stworzono system umożliwiający obiektywne porównywanie efektywności działalności przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych w Polsce z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki.

Udział w projekcie jest stosunkowo łatwy, ponieważ planuje się wykorzystywać dane zawarte w wypełnianych corocznie kwestionariuszach ankietowych w ramach ankietowania IGWP (ankiety: ekonomiczna, techniczna, finansowa). Przystąpienie do projektu wymagać będzie jedynie wyrażenia zgody na uczestnictwo w projekcie oraz przetwarzanie danych zawartych w kwestionariuszach ankietowych w formie: elektronicznej (mail), tradycyjnej lub odpowiedni zapis w wypełnianym kwestionariuszu.

Pierwsza publiczna prezentacja Krajowego systemu benchmarkingu odbyła się na konferencji WOD-KAN-TRENDY 2011 i spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników i prowadzących konferencję.

Efektem końcowym pracy grupy roboczej jest projekt stanowiący polski wariant branżowy benchmarkingu zawierający dobór wskaźników służących ocenie funkcjonowania sektora. Sposób selekcji wskaźników i interpretacji przygotowali specjaliści, którzy będą w dalszym ciągu współpracować z IGWP w tym zakresie. W pierwszej fazie projektu wyróżniono 47 wskaźników, które podzielono na 5 grup, należą do nich wskaźniki:

  1. Eksploatacyjne- 15 szt.
  2. Inwestycji i remontów- 7 szt.
  3. Obsługi klienta- 4 szt.
  4. Środowiskowe- 10 szt.
  5. Finansowe- 11 szt.

Każdy ze wskaźników zawiera sposób wyliczenia i przykładową interpretację określającą jego przydatność.

Wskaźniki wyliczane są automatycznie i mogą ulegać zmianie w zależności od uwag, spostrzeżeń i potrzeb branży.

Benchmarking firm wodociągowo-kanalizacyjnych niesie ze sobą szereg korzyści, do których zaliczamy:

  • umożliwienie obiektywnego porównywania efektywności działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki,
  • dostęp do szerokiej bazy danych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania specjalistycznego oprogramowania informatycznego,
  • uzyskanie dodatkowej argumentacji np. wskaźników i wyliczeń dla przygotowywanych planów eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych
  • automatyczne wyliczanie wskaźników w odpowiednim systemie informatycznym oraz autokorektę przekazywanych danych poprzez specyfikację danych znacząco różniących się w porównaniu z danymi z roku ubiegłego oraz danymi charakterystycznymi dla konkretnej grupy przedsiębiorstw. Przyczyni się to do poprawienia jakości otrzymywanych przez Izbę danych, jak i wpłynie na uproszczenie procesu wypełniania ankiet.
  • umożliwienie IGWP oraz firmom uczestniczącym w projekcie lepiej i bardziej precyzyjnie oceniać zmiany i potrzeby sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz porównywać je z danymi europejskimi i światowymi.

Każde z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie, otrzyma informacje ogólne oraz będzie miało możliwość uzyskania informacji o swoich wynikach na tle pozostałych. Przy czym dane jednostkowe tej pozostałej grupy będą ukryte, co pozwoli na zachowanie anonimowości. Dla zapewnienia porównywalności, firmy zostaną podzielone według klas wielkości oraz formy prawnej.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Jedynie specjalistyczne indywidualne analizy będą wykonywane za niewielką odpłatnością.

Dobre funkcjonowanie projektu umożliwi nawiązanie stałego dialogu pomiędzy uczestnikami i IGWP. Powszechne uczestnictwo firm wodociągowo-kananlizacyjnych będzie wpływało na realność i miarodajność uzyskanych z projektu wyników oraz efektów krajowego systemu benchmarkingu.

W razie pytań bądź uwag prosimy o kontakt z Mateuszem Bogdanowiczem; tel. 517 013 736; tel. 052 376 89 23; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.