Od 2011 roku po każdym kolejnym badaniu ankietowym dotyczącym kondycji finansowej oraz stanu technicznego infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa zespół ds. Benchmarkingu sporządza nowy Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Powstały już raporty za lata 2010, 2011, 2012 i 2014. Obecnie dobiega końca badanie ankietowe dotyczące danych z roku 2014, które będzie trwało do 11.09.2015.

W każdym z kolejnych raportów zmianie ulega liczba wskaźników. Zespół rezygnuje z tych wskaźników, które nie przynoszą wartości poznawczej bądź które w ostatnich okresach charakteryzowały się silną jednostajnością. Dodawane są nowe wskaźniki, które wnoszą wartość dodaną do Raportu. Wydanie publikacji Raportu Benchmarkingu za rok 2014 planowane jest na IV kwartał bieżącego roku. Po sporządzeniu raportu Izba będzie organizowała Konferencję połączoną z częścią warsztatową o benchmarkingu i jego zastosowaniach. O terminie i miejscu odbywania się konferencji będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem informować.