W dniu 20 stycznia 2017 roku Izba wysłała do uczestników badania ankietowego Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce za rok 2015.

Raport ten jest efektem prac zespołu ds. benchmarkingu i powstał na bazie danych uzyskanych od przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu ankietowym dotyczącym danych ekonomiczno-technicznych.

Przedsiębiorstwa, które wyraziły zgodę na udostępnienie swoich danych pozostałym uczestnikom projektu, mogą otrzymać szczegółowe informacje z przedsiębiorstw, które również taką zgodę wyraziły. Każdy z uczestników może również otrzymać zestaw wykresów, analogicznie do znajdujących się w „Raporcie...”, na których, oprócz wartości średniej i mediany zostanie dodatkowo wyszczególniony Państwa wynik. W tych celach prosimy o kontakt z Mateuszem Bogdanowiczem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Martą Wojnowską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W badaniu ankietowym za rok 2015 wzięło udział 145 przedsiębiorstw. Utrzymująca się od 6 lat wysoka liczba uczestniczących w projekcie firm potwierdza zainteresowanie benchmarkingiem IGWP oraz jego rosnące znaczenie dla branży. Ujęte w raporcie przedsiębiorstwa w liczbie 145 zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stanowią ok. 7,87% wszystkich tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorstwa te obsługując ok. 17,5% długości sieci wodociągowej i dostarczają prawie 60% wody dla gospodarstw domowych w Polsce oraz obsługując niemal 30% długości sieci kanalizacyjnej oczyszczają niemal 57% ścieków komunalnych w Polsce.

Szczegółowa lista wskaźników zawartych w tegorocznym Raporcie.

1. WSKAŹNIKI EKSPLOATACJI

 • Efektywność obsługi sieci bez przyłączy i przykanalików
 • Awaryjność eksploatowanej sieci wodociągowej bez przyłączy
 • Awaryjność eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików
 • Awaryjność eksploatowanych przepompowni ścieków
 • Wskaźnik czyszczenia sieci wodociągowej
 • Wskaźnik czyszczenia sieci kanalizacyjnej
 • Udział zdalnych odczytów wodomierzy

2. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI I REMONTÓW

 • Ø Stopień wymiany sieci wodociągowej
 • Ø Przyrost nowej sieci wodociągowej
 • Ø Stopień wymiany sieci kanalizacyjnej
 • Ø Przyrost nowej sieci kanalizacyjnej

3. WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

 • Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę
 • Energochłonność procesu poboru i uzdatniania wody
 • Energochłonność procesu dostarczania wody
 • Energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków
 • Energochłonność procesu odbioru ścieków
 • Energochłonność procesu oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych
 • Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków
 • Straty wody
 • Straty wody w tys. m3 na km sieci
 • Sprawność sieci
 • Wody przypadkowe

4. WSKAŹNIKI FINANSOWE

 • Rentowność sprzedaży brutto (ROS brutto)
 • Rentowność sprzedaży netto (ROS)
 • Rentowność działalności wodociągowo- kanalizacyjnej
 • Rentowność działalności wodociągowej
 • Rentowność działalności kanalizacyjnej
 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 wody
 • Cena wskaźnikowa netto za 1 m3 ścieków
 • Płynność bieżąca
 • Wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym
 • Obsługa długu nadwyżką finansową
 • Ściągalność należności za wodę i ścieki
 • Sprzedaż wody na korzystającego
 • Względny przyrost majątku