Polecamy Państwa uwadze pozycję „Europejska woda w liczbach. Zarys sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Europie.” Edycja 2017 r. to opracowany przez eksperta IGWP -  Klarę Ramm, na podstawie danych EureEau, krótki raport (wydanie jest kontynuacją i rozszerzeniem edycji z 2009 r.), który mimo skondensowanej formy jest kompleksowym przeglądem sektora wod-kan w Europie.

Publikację tę udostępniamy w linku:

https://indd.adobe.com/view/25310e80-338a-4dec-bb60-1288b6e83f76

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP