W dniu 6 czerwca odbyliśmy wideokonferencję na temat scenariuszy zmian klimatu, które powinny być planowane podczas tworzenia modelu opadowego. Spotkanie prowadziły przedstawicielki Politechniki Gdańskiej. Zaprezentowały propozycję dla Polski, następnie kolejni przedstawiciele przedstawili scenariusze dla Estonii, Finlandii, Danii.

Prognoza zmian klimatu opiera się o scenariusze emisyjne i modele globalne. Polska opiera się na tych opracowanych przez międzynarodowy Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change). Uwzględniają̨ one 4 grupy (A1, A2, B1, oraz B2) różniące się globalnymi ścieżkami rozwoju w zależności od wskaźników demograficznych, technologicznych, emisji gazów cieplarnianych.

Z kolei kraje skandynawskie bazują na nowszych, opracowanych również przez IPCC czterech scenariuszach RCP (representative concentration pathways), zmian koncentracji dwutlenku węgla.

Bez względu na metodę prognozowania wszyscy zgadzają się z tym, że w wyniku ocieplania temperatury Ziemi zmieniają się warunki klimatyczne. Ilość opadów w zimie rośnie, natomiast w sezonie letnim maleje. Estonia zwraca uwagę na fakt, że może zmiana średniej opadów czy temperatury nie jest drastyczna, to jednak należy zwrócić uwagę na wzrost liczby zjawisk ekstremalnych takich jak ulewne opady, długie okresy bez opadów, uderzenia temperatur upalnych. Ryzyko lokalnych podtopień i powodzi rośnie. Łotwa ma podobne scenariusze do estońskich. Z kolei Finlandia zwraca uwagę na trend zmniejszania liczby dni mroźnych oraz strefy pokrytej w zimie śniegiem. Nowy fiński rząd jest mocno zdeterminowany na działania w celu ochrony środowiska.

Wszystkie te analizy prowadzą do wniosku, że kwestia niekontrolowanych spływów wód opadowych jest coraz poważniejsza.

W ramach projektu przeprowadziliśmy również ankietę wśród samorządów i przedsiębiorstw kanalizacyjnych. Wyniki mają poszerzyć naszą wiedzę o potrzebach podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę wodami opadowymi, problemów jakie oni napotykają, potrzebach. Wyniki szczegółowe ankiety zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu uczestników projektu NOAH.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Wrocław, 18 października 2019 r. +

    Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania  przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Wrocław, 18 października 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pobór opłat stałych i zmiennych według ustawy Prawo Czytaj więcej
  • Uwaga! Brak miejsc - Wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - w poszukiwaniu dobrych praktyk: Łódź, 30.09 - 01.10.2019 r. +

    Uwaga! Brak miejsc - Wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - w poszukiwaniu dobrych praktyk: Łódź, 30.09 - 01.10.2019 r. Po dużym zainteresowaniu specjalistów z branży warsztatami czerwcowymi nt. dyrektywy Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.