Wyrok z dnia 5 listopada 2015 r. wydany przez WSA w Warszawie w sprawie III SA/Wa 86/15 w przedmiocie podatku od nieruchomości za czasowe zajęcie części nieruchomości na potrzeby inwestycji .

Wyrokiem z 5 listopada 2015r wydanym w sprawie III SA/Wa 86/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że ten, kto dostał zezwolenie na czasowe zajęcie części nieruchomości w celu realizacji inwestycji, nie musi płacić od niej podatku od nieruchomości. Sprawa dotyczyła spółki, która na podstawie umowy z miastem zobowiązała się do wykonania w określonym miejscu przepompowni ścieków. (źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna, s. B4). Powyższy wyrok dotyczy postępowania w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za marzec 2013 r. Wyrok nie jest prawomocny. Uzasadnienie pisemne wyroku jest w toku.

 

Główny Specjalista ds. Prawnych - r. pr. Magdalena Borowczyk-Zalewska