Jak wynika z informacji zamieszczonej w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 27 czerwca br. nr 147 ( 10785) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 22 maja 2017 r. wydał, na wniosek gminy, będącej czynnym podatnikiem VAT, która od 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT, interpretację indywidualną (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.120. 2017. 1.AP) w przedmiocie prawa do odliczenia VAT z wydatków związanych z realizacją inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej.

Wątpliwości gminy wzbudziła kwestia prawa do odliczenia VAT z wydatków na planowaną inwestycję z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej, która miała być sfinansowana częściowo ze środków własnych gminy, a w pozostałej części z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założeniem gminy było przekazanie zrealizowanej inwestycji gminnej jednostce budżetowej, realizującej zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, do prowadzonej przez tę jednostkę działalności opodatkowanej VAT w postaci dostarczania wody do nieruchomości położonych na terenie gminy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w odpowiedzi na pytanie gminy, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. inwestycji, uznał stanowisko gminy za prawidłowe i potwierdził, że gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji. Dyrektor KIS w uzasadnieniu swojego stanowiska przywołał również przepisy ustawy o VAT regulujące kwestę tzw. prewspółczynnika VAT. Nie zakwestionował wprawdzie faktu, że gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT, jednakże poczynił istotne zastrzeżenie, stwierdzając, że wydana interpretacja dotyczy jedynie zadanego przez gminę pytania, nie rozstrzyga natomiast kwestii zakresu w jakim gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, zaznaczając jednocześnie, że niewykluczone jest iż gmina powinna zastosować prewspółczynnik VAT określony w art. 86 ust. 2a – 2h ustawy o VAT.

 

Główny Specjalista ds. prawnych - r. pr. Magdalena Borowczyk - Zalewska