Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powołała w grudniu 2014 roku zespół, którego zadaniem  jest opracowanie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych  warunków   w sprawie projektowania i budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W skład Zespołu wchodzi dziewiętnaście  osób: czternastu przedstawicieli przedsiębiorstw wodnociągowo-kanalizacyjnych z całej Polski, dwóch pracowników naukowych z  uczelni technicznych z Lublina i Poznania oraz trzy  osoby reprezentujące Izbę.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania, podczas których omówione i opracowane zostały warunki techniczne dla sieci kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych. Wszystkie założenia zespołu zostały wypracowane na podstawie zgłoszonych uwag, doświadczeń i niezbędnych dla branży założeń.

W dniu 08.09.-09.09.2015r. w Warszawie miało miejsce czwarte już  spotkanie zespołu ds. opracowania warunków technicznych dla sieci. Tym razem w spotkaniu udział wzięło jedenaście  osób spośród dziewiętnastu powołanych do zespołu.   

Posiedzenie zespołu  poprzedzone zostało  prezentacją przedstawioną przez  Pana Stanisława Sokołowskiego - Prezesa Zarządu PTS Rabka Sp. z o.o. dotyczącą systemów oznakowania obowiązujących dla sieci energetycznych i ciepłowniczych, mającą na celu rozważenie wprowadzenia takiego systemu również dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.   

Po prezentacji przystąpiono do głównego tematu spotkania. Tym razem prace skupiły się wokół warunków dla sieci wodociągowych oraz pompowni.  Prace zespołu dotyczyły w szczególności takich zagadnień jak: wymagania ogólne sieci wodociągowych, rodzaje przewodów wodociągowych, lokalizacja sieci, zagłębienie i posadowienie przewodów, materiały, z których zrobione są przewody, spadek przewodów, bloki oporowe, uzbrojenie przewodów, obiekty na sieci, komór  i studzienek  dla armatury, odwodnienie komór dla zasuw, przepustnice oraz komory montażowe i eksploatacyjne, obiekty specjalne  na sieci, rury osłonowe.

Zespół osiągnął zakładany cel - wypracowano jednogłośne stanowisko branży w sprawie zapisów poszczególnych elementów projektowania i budowy sieci wodociągowej.

O szczegółach zagadnień będziecie Państwo mogli przeczytać w publikacjach Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” po zakończeniu prac zespołu.

Kolejne spotkanie zaplanowano na październik bieżącego roku.

Główny Specjalista ds. Prawnych - r. pr. Magdalena Borowczyk - Zalewska
Główny Specjalista ds. Technicznych - Adam Gołębiewski