DZIEŃ 1 - 06.03.2017

PANEL INAUGURACYJNY: STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU I JEJ EKOLOGICZNE WYZWANIA

Moderator: Agaton Koziński Polska The Times

11.00 - 12.30

Rozpoczęcie i powitanie: Prezes Dorota Jakuta , Profesor Jerzy Buzek
Debata: prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Jadwiga Rotnicka- Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska, Gabriela Lenartowicz – Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Iwona Koza - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prof. dr hab. Jerzy Hausner  - Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12.30 - 12:50

Dyskusja

12:50 - 13:05

Przerwa kawowa

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. NOWE UREGULOWANIA PRAWNE

Moderator: dr inż. Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady IGWP

13:05 - 13:30

Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska
Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce

13:30 - 13:50

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Kodeks Urbanistyczno-Budowlany i propozycje rozwiązań dla branży wod-kan

13:50 - 14:10

Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
Energetyczno-klimatyczny pakiet zimowy Unii Europejskiej i jego wpływ na działalność sektora komunalnego

14:10 - 14:30

Dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście

14:30 - 15:05

Lunch

 ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Moderator : Andrzej Osiński - ekspert IGWP

15:05 - 15:25

dr hab. inż. Paweł Licznar - prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej
Adaptacja systemów odwodnienia do zmian klimatycznych.

15:25 - 15:45

Maciej Kiełbus - Ekspert prawny Związku Miast Polskich
Zagospodarowanie przestrzenne, a systemy odwodnieniowe

15:45 - 16:05

dr inż.Tomasz Bergier - AGH w Krakowie - Fundacja Sendzimira
Przykłady zastosowania zielonej infrastruktury w nowoczesnej gospodarce wodami opadowymi

16:05 - 16:25

Jacek Zalewski  - Ove Arup&Partners
Potencjał adaptacji miast do zmian klimatu poprzez zielono-niebieską infrastrukturę

16:25 - 16:40

Roman Wiertelak - Ekspert IGWP
Prezentacja Zeszytu Specjalnego IGWP  "Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych"

16:40 - 17:00

Dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście

 19:30

Teatr Kamienica spektakl + poczęstunek

DZIEŃ 07.03.2017

NOWOCZESNA FIRMA WODOCIĄGOWA cz.I

Moderator: Piotr Ziętara -Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie

9:30 - 9:50

Tomasz Konieczny - Dyrektor Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. we Wrocławiu
Projekty B R praktycznym narzędziem do budowy innowacyjnej firmy wodociągowej

9:50 - 10:20

dr Paweł Chudziński - Prezes Zarządu Aquanet S.A. w Andrzej Osiński - ekspert IGWP ds.benchmarkingu
Benchmarking jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan

10:20 - 10:40

dr inż. Wojciech Koral - Politechnika Śląska
Monitoring systemów i obiektów wodociągowych

10:40 - 11:00

Klara Ramm menadżer rozwoju Veolii, ekspert IGWP
Praktyczne wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym

11:00 - 11:30

Janusz Adamek – Prezes Zarządu Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., Jan Buczkowski – Prezes MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
Rola zdalnych odczytów wodomierzy w optymalizacji działań firm wodociągowo-kanalizacyjnych

11:30 - 11:50

Michał Wiktor Żmijewski - koordynator, architekt Piątka Sp. J.
Przedsiębiorstwo wodociągowe w czasach transformacji cyfrowej

11:50 - 12:10

dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście         

12:10 - 12:25

Przerwa kawowa

NOWOCZESNA FIRMA WODOCIĄGOWA cz.II

Moderator: dr Krzysztof Głuc - Wiceprezes Zarządu Sądeckich Wodociągów Sp.z o.o.

12:25 - 12:45

dr inż. Tadeusz Rzepecki - Prezes Tarnowskie Wodociągi Sp.z o.o.
Wykorzystanie krajowych Funduszy Ekologicznych: OZE metodą na obniżenie kosztów działalności na przykładzie Tarnowskich Wodociągów.

12:45 - 13:05

Andrzej Wójtowicz - Prezes Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
Wyzwania strategiczne przedsiębiorstwa wodociągowego w zmieniającej się rzeczywistości

13:05 - 13:25

Aleksandra Suchorzewska, Starszy Menedżer w KPMG w Polsce
Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną

13:25 - 13:45

Sławomir Wasilewski - Kierownik Działu Technik Informatycznych w Pionie Wsparcia MPWIK w m.st.Warszawie S.A
Wsparcie procesu eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zintegrowanymi rozwiązaniami informatycznymi

14:05 - 14:25

dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie komunalnym – perspektywy i możliwości

14:25 - 14:45

Mariusz Chmiel - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
Procesy konsolidacji zarządzania usługami wod-kan i ich efekty

14:45 - 15:05

dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście

zakończenie

15:05

LUNCH

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: