Roman Wiertelak – inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych: w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim
i w specjalności technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków na Politechnice Poznańskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu gospodarką wodociągową i kanalizacyjną. W latach 1991 do 2015 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Kaliszu. Przez kilkanaście lat był również członkiem Zarządu i Prezesem Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, która wybudowała i eksploatowała oczyszczalnię ścieków dla Kalisza i okolicznych miejscowości.

Jest współzałożycielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i jej pierwszym Prezesem. Funkcję tę pełnił od 1992 do 2004 roku. Autor kilkunastu artykułów o tematyce związanej
z branżą wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie jest ekspertem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: