Senator RP - Zastępca Przewodniczacego Senackiej Komisji Srodowiska

W 1966 r. ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 r. uzyskała stopień doktora, a w 1989 r. – doktora habilitowanego w dziedzinie geografii fizycznej (specjalizacja: hydrologia).

W latach 1966–2014 była pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła wykłady i seminaria z dziedziny hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. W latach 1997–2004 zajmowała stanowisko dyrektora III Oddziału Centrum Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP w Poznaniu.

W okresie 1990–98 przewodniczyła Radzie Miasta Poznania, w następnych kadencjach, w latach 1999–2007, była radną w tym mieście.

Jest honorowym prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, członkinią Rotary Club Poznań Starówka, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W Senacie VII kadencji była członkinią Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska. W VIII kadencji była przewodniczącą Komisji Środowiska, pracowała w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 13.11.2015 objęła funkcję zastępcy przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: