Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje konieczne w zarządzaniu nowoczesną firmą wodociągowo-kanalizacyjną.
Oferta adresowana jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla kierujących firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi, urzędników samorządowych odpowiedzialnych za nadzór nad firmami komunalnymi branży wod-kan, jak również członków rad nadzorczych spółek komunalnych.

Informacja szczegółowa do pobrania w formacie PDF

Dowiedz się więcej

Rekrutację prowadzi Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie