III KONFERENCJA WODA. ŚCIEKI. OSADY - WARSZAWA 7-8 GRUDNIA 2016

       W dniach 7-8 grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja Woda.Ścieki.Osady zorganizowana po raz trzeci przez IGWP. Dwie poprzednie edycje dotyczyły problematyki osadów i ścieków, tegoroczna poświęcona była wodzie. W tegorocznej konferencji udział wzięło 190 uczestników. Podczas Konferencji zostały omówione plany związane z wprowadzeniem ustawy Prawo Wodne i ewolucją warunków ekonomicznych funkcjonowania branży, analizowano szczegółowo zagadnienia związane z gospodarką wodną prowadzoną przez przedsiębiorstwa branży, w tym strefy ochrony ujęć wody, sposoby i znaczenie pomiarów zużycia wody, konieczność ograniczenia strat wody. Swoje prelekcje zaprezentowali Pani Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Pan Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, Pani dr inż. Izabela Godyń z Politechniki Krakowskiej, Państwo Malwina Piwońska (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie), Michał Żmijewski (Piątka S.J.), dr Florian Piechurski (Politechnia Śląska), Rafał Spławski (Aparator Powogaz S.A.), Paweł Powierza (Kamstrup), Bertrand Bisch (Diehl Metering), i Robert Link (Itron). Tematem skupiającym duże zainteresowanie był temat związany z Centralnym regulatorem cen. Temat ten został szczegółowo omówiony przez Pana Mateusza Bogdanowicza, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Pan Przemysław Paul z Deloitte Consulting S. A. Podczas tego panelu omówione zostały również systemy obowiązujące w innych krajach. Drugi dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom bezpieczeństwa wody. Podczas prelekcji i warsztatów – który w sposób praktyczny poruszał zagadnienia planów bezpieczeństwa wody głos zabrali: Pani Anna Kamińska - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Pani mgr inż. Barbara Mulik - doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody, Pani prof. Izabela Zimoch z Politechniki Śląskiej oraz Pan Piotr Czerwczak z Wodociągów Słupskich.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas Konferencji przez prelegentów.

Wszystkie pliki możecie Państwo pobrać w formacie PDF

8 - 9 grudnia 2015 roku odbyła się, organizowana po raz drugi przez IGWP, konferencja Woda. Ścieki. Osady. Tym razem  dyskutowano o  problemach związanych z wejściem w życie - od 1 stycznia 2016 roku - przepisów zakazujących składowania odpadów wysokokalorycznych (w tym osadów ściekowych), a także nowych zapisów ustawy o OZE. Ustawa o OZE była długo oczekiwana przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną, która upatrywała w jej zapisach ułatwień związanych z gospodarowaniem osadami ściekowymi. Nadal część osadów jest składowana. Uznanie, w ustawie osadu za biomasę, stworzyło szansę wielu przedsiębiorstwom na uzyskanie wsparcia finansowego na budowę instalacji biogazowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu problemów związanych z gromadzeniem osadów. Ustawa stwarza szansę także na zmniejszenie kosztów dostawy energii elektrycznej, a w niektórych przypadkach, być może, pozwoli uniezależnić przedsiębiorstwo od zewnętrznych źródeł energii. Ponadto istnieje też możliwość sprzedaży uzyskanej nadwyżki. Zaproszeni specjaliści dyskutowali m.in. o przepisach ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), na podstawie których od 2016 r. wsparcie dla OZE będzie następować w systemie aukcyjnym. Wspomniana ustawa oraz rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych określają wielkość wsparcia i zmieniają aktualnie funkcjonujące realia.

dorotajakutaSzanowni Państwo,

zapraszam serdecznie do udziału w kolejnej edycji konferencji WODA. ŚCIEKI. OSADY.

Przed naszą branżą trudny i pełen wyzwań rok. Rozpoczną się rozliczenia inwestycji realizowanych w ramach KPOŚK, a niektóre projekty trzeba jeszcze szybko kończyć, zmienia się również wiele przepisów dotyczących wod-kan, na inne ciągle czekamy.

Podczas naszej krótkiej debaty nie sposób rozmawiać o wszystkich sprawach, dlatego zdecydowaliśmy się skupić Państwa uwagę na tych kwestiach, które są nowe, a obowiązywać zaczną od 1 stycznia 2016 roku. Do takich spraw należy niewątpliwie  zakaz składowania osadów ściekowych. Gospodarka osadowa nie doczekała się stworzenia krajowego programu i jak dotąd każde przedsiębiorstwo próbuje radzić sobie, jak umie. Wielkie nadzieje pokładała nasza branża w ustawie o OZE. Długo trwały konsultacje i negocjacje szczególnie dotyczące definicji biomasy. Przez ten problemy udało się IGWP, która reprezentowała Państwa, przejść zwycięsko. Dla branży wod-kan kwestia była istotna. Uznanie osadu za biomasę daje szansę wielu przedsiębiorstwom na  uzyskanie wsparcia finansowego na budowę instalacji biogazowych, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemów związanych z gromadzeniem osadów. Wpłynąć może  także na zmniejszenie kosztów dostawy energii elektrycznej, a w niektórych przypadkach, być może, uniezależnić przedsiębiorstwo od źródeł zewnętrznych.  Istnieje też  możliwość sprzedaży  uzyskanej nadwyżki.

Rok 2016 - to także pierwszym rok, w którym wsparcie dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) będzie następować w systemie aukcyjnym. Obowiązująca już ustawa o OZE oraz przygotowywane rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych określa wielkość wsparcia i zmienia realia aktualnie funkcjonujące.  Podczas konferencji będziemy dyskutować o praktycznych i, możliwych rozwiązaniach oraz poznamy przykłady stosowania nowych przepisów.

Rozpoczęta perspektywa unijna 2014 – 2020 otworzyła nowe możliwości finansowania inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych.  Zmieniły się jednak programy, działania i osie priorytetowe, a także wytyczne poszczególnych obszarów dotacyjnych oraz dokumentacje   składanych wniosków. Ponadto, środki dostępne są w  różnych instrumentach finansowania i znajdują się w gestii wielu instytucji. Przedstawimy Państwu możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 i omówimy obowiązujące zasady.  

Nowością i zarazem atutem tegorocznej konferencji będą WARSZTATY PRAKTYCZNE, podczas których będą mogli Państwo uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności z zakresu systemu aukcyjnego, a także źródeł i możliwości pozyskiwania funduszy. Warsztaty prowadzone będą przez praktyków i uwzględniać będą współpracę z uczestnikami oraz przykładowe realizacje.

Raz jeszcze zapraszam
Dorota Jakuta
Prezes IGWP

 

Rok 2016 - to także pierwszym rok, w którym wsparcie dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) będzie następować w systemie aukcyjnym. Obowiązująca już ustawa o OZE oraz przygotowywane rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych określa wielkość wsparcia i zmienia realia aktualnie funkcjonujące.  Podczas konferencji będziemy dyskutować o praktycznych i, możliwych rozwiązaniach oraz poznamy przykłady stosowania nowych przepisów.

Rozpoczęta perspektywa unijna 2014 – 2020 otworzyła nowe możliwości finansowania inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych.  Zmieniły się jednak programy, działania i osie priorytetowe, a także wytyczne poszczególnych obszarów dotacyjnych oraz dokumentacje   składanych wniosków. Ponadto, środki dostępne są w  różnych instrumentach finansowania i znajdują się w gestii wielu instytucji. Przedstawimy Państwu możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020 i omówimy obowiązujące zasady. 

Krystian SzczepanskiKrystian Szczepański - doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menadżerów Uniwersytetu Warszawskiego. Jego doświadczenie zawodowe niemal w całości związane jest z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich. Jest członkiem Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Jest zastępcą Prezesa ds. Przedsięwzięć Środowiskowych - nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez: Departament Ochrony Ziemi, Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami i Zespół ds. Koordynacji PO IiŚ.

 

adamlipkaAdam Lipka-Bebeniec – Z-ca Dyrektora Regionalnego ds. Klientów Instytucjonalnych Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientem. Od ponad 10 lat związany z Union Investment TFI SA. W początkowym okresie odpowiedzialny za obsługę klientów detalicznych, a obecnie odpowiedzialny za kontakty z klientami instytucjonalnymi w regionie północnej i centralnej Polski.

 

 

 Aleksander Szalecki
Aleksander Szalecki
- partner Zarządzający firmy STRATEGO. Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Włada płynnie językiem angielskim i komunikatywnie hiszpańskim.

Z branżą funduszy europejskich związany od 8 lat. Przez ten okres doradzał szerokiej grupie przedsiębiorców od start-upów poprzez największe i najbardziej innowacyjne krajowe podmioty.

Autor ponad dwustu biznesplanów i studiów wykonalności z wielu branż, od energetyki poprzez przemysł aż po informatykę i przetwórstwo rolne. Aktywny inwestor, związany z branżą ekologiczną, optoelektroniczną i przemysłem kosmicznym.

W Stratego Aleksander Szalecki odpowiada za kierowanie pracami firmy, jej strategię i rozwój.

 

Piotr SekowskiPiotr Sękowski - absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Z tematyką funduszy europejskich związany zawodowo od 2007 roku.

Doświadczenie w doradztwie obejmuje: wskazywanie możliwości finansowania projektów, opracowywanie strategii pozyskania finansowania (z funduszy UE oraz ze środków krajowych), opracowywanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie, analizy finansowe, studia wykonalności, biznes plany, wyceny spółek, analizy due diligence.

Doświadczenie zawodowe zdobył przy realizacji projektów infrastrukturalnych (efektywność energetyczna, gospodarka wodno-kanalizacyjna, ciepłownictwo, gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona środowiska) oraz projektów B+R (biotechnologia, automatyka-robotyka). W zespole Stratego odpowiada za projekty zgłaszane głównie przez sektor finansów publicznych.

 

Stratego - Doradztwo Europejskie Sp. z o.o. - firma specjalizuje się w pozyskiwaniu publicznych źródeł finansowania (unijnych i krajowych) projektów dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów z branży usług medycznych. O skuteczności STRATEGO najlepiej świadczą wyniki: Dotychczas nasi specjaliści pozyskali ponad 500 mln złotych dotacji na projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe oraz pro-środowiskowe.

 

jaroslawszczepanskiJarosław Szymański – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, z ubezpieczeniami związany od ponad 20 lat, posiada uprawnienia brokera ubezpieczeniowego od 1998 r. Specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora korporacyjnego, posiada bogate doświadczenie w tworzeniu umów ubezpieczeniowych i nowatorskich rozwiązań dla trudnych ryzyk, m.in. w zakresie szkód środowiskowych. Dyrektor Biura Rozwoju w firmie brokerskiej Mentor S.A.

 

Tadeusz ZabaTadeusz Żaba – doktor nauk technicznych, dyrektor ds. Produkcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, adiunkt na Politechnice Krakowskiej , prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych „Energetyka i Środowisko”. Od lat aktywnie uczestniczy jako prelegent w licznych konferencjach dotyczących energii odnawialnej oraz gospodarki energią w przedsiębiorstwie.

 

 

 

Grzegorz WisniewskiGrzegorz Wiśniewski -  W latach 1997-2005 był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii dla Regionu Morza Bałtyckiego (EC BREC) i przewodniczącym (2008-2009) Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonej Energetyki (managEnergy). Specjalizuje się w energetyce odnawialnej oraz kształtowaniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Jest współautorem „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2000), pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (2003) oraz tzw. „poprawki prosumenckiej” do ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015). Był przewodniczącym zespołu doradców ministra środowiska ds. energii (w latach 2002-2004), członkiem zespołów doradców ministra gospodarki ds. rozwiązań systemowych w energetyce (w latach 2014-2015) i ds. produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii (w latach 2012-2013). Od 2013 jest członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych Technologii Pozyskania Energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz przewodniczącym (od 2013) Rady Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta RP (od 15 października 2015).

 

Enexpol Energy jest partnerem i wyłącznym przedstawicielem firmy Janicki Bioenergy (USA) w Polsce. Jesteśmy firmą amerykańsko-polską i zajmujemy się dostawami przemysłowymi dla takich firm jak Caterpillar Inc., w USA czy Rovese S.A. w Polsce. Jesteśmy aktywni w USA od 1985 roku, a na polskim rynku od 2007 roku. Nasz program rozwojowy zakłada uruchomienie i eksploatację w Polsce i Europie Wschodniej znacznej liczby urządzeń do sanityzacji i przetwarzania osadów. W ciągu najbliższych 3 lat zamierzamy rozpocząć w Polsce produkcję podzespołów na potrzeby Janicki Bioenergy, a następnie wytwarzanie kompletnych urządzeń typu Omni Processor na potrzeby rynku europejskiego.

Dzień Pierwszy 8.XII.2015
(Miejsce konferencji: Hotel Ambasador Al. Piłsudskiego 26)
 

12:00 – 12:15

Rozpoczęcie konferencji - IGWP

12:15 – 13:00

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii i wynikające z niej systemy stanowienia cen zielonej energii.

 • regulacje europejskie (dyrektywa)
 • kierunki zmian dotyczące OZE
 • omówienie nowego systemu

13:00 - 13:15

Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków - Union Investment (Adam Lipka-Bebeniec)

13:15 - 14:00

Nowy system wsparcia OZE – system aukcyjny

 • różnice między nowym, a dotychczasowym systemem wsparcia (zielonych certyfikatów)
 • inne systemy wsparcia OZE

14:00 – 14:45

OZE – wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi
po 1 stycznia 2016 roku

15:00 – 16:00

Obiad

Fundusze Unijne na OZE i Ochronę Środowiska w aktualnej perspektywie unijnej

16:00 – 16:45

Omówienie programów operacyjnych aktualnej perspektywy finansowania 2014 – 2020 w kontekście inwestycji OZE i ochrony środowiska branży wodociągowej i energetycznej. Środki unijne dla projektów w zakresie Regionalnych Programów Europejskich Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 • Dostępne środki unijne dla projektów z poziomu regionalnego
 • Omówienie RPO Województw w Polsce w kontekście programów dla firm wodociągowo – kanalizacyjnych oraz dla OZE

16:45 – 17:00

Finansowanie kosztów szkód w środowisku naturalnym MENTOR S.A. - Jarosław Szymański

17:00 – 17:45

Omówienie programów operacyjnych aktualnej perspektywy finansowania 2014-2020 w kontekście inwestycji OZE i ochrony środowiska branży wodowiągowej i energetycznej i innych źródeł finansowania realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program LIFE
 • Inne źródła finansowania - środki norweskie i EOG 

17:45 – 18:15

Przerwa kawowa

18:15 – 19:00

Omówienie programów operacyjnych aktualnej perspektywy finansowania 2014-2020 w kontekście inwestycji OZE i ochrony środowiska branży wodociągowej i energetycznej i innych źródeł finansowania realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Innowacyjna Gospodarka w kontekście branży wodociągowo-kanalizacyjnej i OZE
 • BIOSTRATEG - Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. 

19:30

Uroczysta kolacja

Dzień Drugi 9.XII. 2015 rok - WARSZTATY

7:00 – 10:00

Śniadanie

Grupa 1

Grupa 2

10:00 – 10:15 Enexpol Energy (partner konferencji)

 

10:15 – 11:45 Praktyczne omówienie Systemu Aukcyjnego

 

Prelegent udzieli odpowiedzi na problematyczne kwestie związane z interpretacją nowych przepisów.
Przeprowadzi przykładową symulację aukcyjną.

 

11:45 – 13:30 Praktyczne omówienie zasad ubiegania się o dofinansowania unijne

 

 • Zasady konstruowania wniosków
  Kwalifikowalność wydatków
 • Tworzenie harmonogramów wnioskówPrzygotowanie budżetów
 • Przygotowanie do panelów ekspertów
 • Procedury oceny wniosków
 • Tryb odwoławczy (konstruowanie skutecznych odwołań)
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących odrzuceniem projektów.

10:00 – 11:30 Praktyczne omówienie zasad ubiegania się o dofinansowania unijne

 

 • Zasady konstruowania wniosków
  Kwalifikowalność wydatków
 • Tworzenie harmonogramów wniosków Przygotowanie budżetów
 • Przygotowanie do panelów ekspertów
 • Procedury oceny wniosków
 • Tryb odwoławczy (konstruowanie skutecznych odwołań)
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących odrzuceniem projektów.

 

11:30 – 11:45 Enexpol Energy (partner konferencji)

 

11:45 – 13:30 Praktyczne omówienie Systemu Aukcyjnego

 

Prelegent udzieli odpowiedzi na problematyczne kwestie związane z interpretacją nowych przepisów.
Przeprowadzi przykładową symulację aukcyjną.

13:30 – 14:30

Lunch

14:30

Zakończenie Konferencji

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
ul. Towarowa 2 
00-811 Warszawa

Goście konferencji podając hasło „WSO2016” mogą liczyć na preferencyjne ceny:

zniżka 20% od ceny publikowanej dla hotelu Golden Tulip Warsaw Centre w terminie 6-8 grudnia br. Rabat dostępny wyłącznie na ustalone hasło i tylko przy rezerwacjach mailowych

W cenę pokoju wliczone jest : śniadanie - stół szwedzki, sauna, fitness room, dostęp do Internetu.

Rezerwacja noclegów:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 800 121 16 85

Link: http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl

Dodatkowe hotele w pobliżu:

Hotel Campanile Warszawa***
Odległość od miejsca konferencji 50 m
ul. Towarowa 2
00-811 Warszawa

Link: http://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-varsovie-warszawa

Hotel Radisson Blu Sobieski****
Odległość od miejsca konferencji 200 m
02-025 Warszawa

Link: https://www.radissonblu.com/pl/sobieski-warsaw

HILTON WARSAW HOTEL****
Odległość od miejsca konferencji 1000 m
ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa

Link: http://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hilton-warsaw-hotel-and-convention-centre/

 1. Termin Konferencji: 07 - 08 grudnia 2016 roku
   
 2. Miejsce Konferencji: Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
  ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa
   
 3. Opłata za udział jednej osoby w Konferencji wynosi:
 • 990 zł  netto + 23% VAT  (1217,70 brutto) – dla Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
 • 1090 zł netto + 23% VAT (1340,70 brutto) – dla uczestników, którzy nie są przedstawicielami Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Opłata obejmuje:  uczestnictwo w konferencji  oraz części warsztatowej konferencji, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, udział w uroczystej kolacji z atrakcjami w pierwszym dniu konferencji, koszty organizacyjne, wyżywienie podczas konferencji.

Opłatę za uczestnictwo należy przekazać na podstawie wystawionej faktury na konto:
Bank Zachodni WBK S.A 04 1500 1780 1217 8005 5405 0000

Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakończenia konferencji na podstawie formularza zgłoszeniowego. Dodatkowych informacji dotyczących Konferencji udziela:


Natalia Przepierska: tel.: +48 517 013 749; +48 52 376 89 21; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakub Kucharski: tel.: +48 517 013 728; +48 52 376 89 25; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” organizuje, w dniach 8 – 9 grudnia 2015 roku, w Łodzi, kolejną edycję konferencji WODA.ŚCIEKI.OSADY.

Tym razem tematem konferencji  będą nowe regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku oraz  aktualna perspektywa unijna, stwarzająca szansę na dofinansowanie branży w zakresie inwestycji  wodnych, ściekowych  i osadów.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1