Termin webinarium:
11 grudnia 2020 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium:

Szanowni Państwo

Rok 2020 zbliża się do końca, dlatego też Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" zaprasza Państwa na trzygodzinne spotkanie z prof. Bartoszem Rakoczy, odpowiadającym w tym czasie na pytania uczestników.

Będzie to rodzaj podsumowania prawodawstwa - nowości i zmian, które w największym stopniu zaważyły na życiu branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Profesor postara się rozwiać wątpliwości, które nurtują Państwa wobec niektórych ustaw, wyroków czy rozporządzeń.

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.webinaria.igwp.org.pl
do 11.12.2020, godz. 8.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
270 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
14 grudnia, godz. 10.00

Tematyka webinarium
Trzyletni okres obowiązywania taryf za wodę i ścieki, który dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się w 2018 roku teraz zbliża się ku końcowi. W 2021 roku złożonych powinno zostać do organu regulacyjnego około dwa tysiące wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pewna liczba przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożyła w międzyczasie wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf z różnym skutkiem. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z mijających trzech lat w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na autentycznych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Serdecznie zapraszam Państwa na szkolenie.

Prowadzący:
Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 14.12.2020, godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Szanowni Państwo
Uczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
16 grudnia, godz. 10.00 - 14.00

Tematyka webinarium
1. Prawidłowe opomiarowanie dostawy wody w świetle wymagań przepisów

 • Wodomierze a ustawa Prawo o miarach
 • Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
 • Jak liczyć długość okresu ważności legalizacji
 • Nowelizacja przepisów dotyczących ważności legalizacji i zgłaszania przyrządów
 • Błędy dopuszczalne wodomierzy

2. Praktyczne aspekty gospodarki wodomierzowej.

 • Jak sprawdzić sprawność i dokładność wodomierza
 • Czym jest legalizacja wodomierza
 • Co to jest ekspertyza wodomierza
 • Czy zawsze warto wykonywać ekspertyzę wodomierza
 • Badanie eksploatowanych wodomierzy
 • Aktywna kontrola strat pozornych wody

3. Jak dobrać najlepsze wodomierze?

 • Dobór średnicy wodomierzy
 • Dobór typu/ rodzaju wodomierzy
 • Weryfikacja doboru średnicy podczas eksploatacji
 • Czy warto wdrażać zdalne odczyty wodomierzy
 • Systemy mobilne
 • Systemy stacjonarne

4. Dobre praktyki w zakresie gospodarki wodomierzowej

 • Analiza niezawodności wodomierzy
 • Szacowanie ryzyka w eksploatacji wodomierzy

Prowadzący:
Cichoń Tomek
dr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

 
Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie:
www.webinaria.igwp.org.pl 
do 16.12.2020, godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Termin webinarium
18 grudnia, godz. 10.00 - 14.00


Cel webinarium
Z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy dotyczący prowadzenia ewidencji odpadów. Oznacza to, że od nowego roku cała ewidencja odpadów powinna być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). Nie ulega wątpliwości, że pierwszy rok funkcjonowania modułu ewidencyjnego oraz modułu sprawozdawczego w BDO wywołał szereg praktycznych problemów dotyczących wytwarzania, zbierania czy też przetwarzania odpadów w przedsiębiorstwie wod-kan.

Należy przy tym zauważyć, że od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). W rezultacie wytwórcy odpadów, a w tym przedsiębiorstwa wod-kan, powinni dokonać rewizji sposobu ich magazynowania pod kątem nowych wymagań prawnych, a następnie dostosować się do standardów w tym zakresie. Warto przy tym zauważyć, że aktualnie trwają intensywne prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o odpadach. Nowe przepisy mają na celu wdrożenie pakietu dyrektyw unijnych, związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Co więcej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska proceduje również projekt ustawy, która ma doprowadzić do rozszerzenia BDO o rejestr faktur oraz rachunków.

Mając na uwadze powyższe, celem naszego szkolenia jest z jednej strony podsumowanie pierwszego roku doświadczeń związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów w BDO, a z drugiej próba przedstawienia wyzwań jakie niosą dla przedsiębiorstw wod-kan nowe, a także planowane przepisy.

Adresaci szkolenia:
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych, a także urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, podmioty przyjmujące osady ściekowe od przedsiębiorstw wod-kan.


Program webinarium

Wprowadzenie (15 minut)

 • gospodarka odpadami przedsiębiorstwach wod-kan wobec BDO
 • przegląd nowych regulacji i projektowanych zmian w prawie odpadowym

Część I.
Status prawny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w świetle ustawy o odpadach i BDO (30 minut)

1. przedsiębiorstwo wod-kan – czy tylko wytwórca odpadów?

2. typowe odpady wytwarzane przez przedsiębiorstwa wod-kan

 • komunalne osady ściekowe – omówienie zasad postępowania
 • odpady wytwarzane w związku z ustawaniem awarii lub realizacją inwestycji
 • inne odpady (np. odpady komunalne i odpady biurowe)

Typowe obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie wod-kan w związku z wpisem do BDO (45 minut)

1. obowiązki ewidencyjne

 • porównanie ewidencji pełnej i uproszczonej
 • omówienie wymagań prawnych związanych z prowadzeniem ewidencji
 • sankcje

2. obowiązki sprawozdawcze

 • rodzaje sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa wod-kan
 • termin sprawozdań w 2021 r.
 • forma sprawozdania

Przerwa 15 minut

Część II.
Nowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów (45 minut)

Omówienie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 • wytwórcy odpadów objęci stosowaniem nowych przepisów
 • terminy na dostosowanie się do nowych standardów prawnych
 • przegląd nowych wymagań związanych z magazynowaniem odpadów
 • wymagania dla magazynowania odpadów niebezpiecznych

Przegląd aktualnych prac legislacyjnych w obszarze związanym z gospodarką odpadami (30 min)

Omówienie wybranych projektów ustaw, w tym:

 • ustawy o odpadach w zakresie związanym z implementacją nowych dyrektyw unijnych, w tym związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
 • ustawy o odpadach przewidującej wprowadzenie rejestru faktur i rachunków do systemu BDO

Przerwa 15 minut

Część III.
Sesja pytań i odpowiedzi (1h)


Prowadzący:

Maslinski Mikolaj

Mikołaj Maśliński - prawnik, właściciel MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z BDO.Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz Gdańską Fundacją Wody.


Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 18.12.2020, godz. 9.30 

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wybierając elektroniczną formę faktury otrzymują Państwo 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

25 listopada 2020 r. o godz. 10.00 zapraszamy bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej organizowane przez Xylem Water Solutions Polska oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”:

Dane są tak dobre jak ich źródło - wsparcie Sensus dla inteligentnych sieci wodociągowych!

Tylko 3% wszystkich zasobów wody na Ziemi to świeża woda, a większość z niej znajduje się niestety pod ziemią. Przedsiębiorstwa wodociągowe są pod coraz większą presją jak racjonalnie kontrolować produkcję, dystrybucję i dostawy tego ograniczonego zasobu naturalnego.

Elementy inteligentnego opomiarowanie wody mogą być jednym z pierwszych kroków na drodze do wprowadzenia bardziej zaawansowanych technologii dla sieci wodociągowych. Jednak aby w pełni korzystać z możliwości i pełnej funkcjonalności systemów inteligentnych sieci wodnych źródło pierwotnej informacji musi być rzetelne.

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Program webinarium:

iPERL i CORDONEL – to inteligentne wodomierze o sprawdzonej i niezwykłej metrologii, które w połączeniu z innowacyjną zdalną komunikacją radiową i możliwością rejestracji danych mogą stać się podstawnym źródłem danych dla nowoczesnych i inteligentnych sieci wodociągowych.

Webinarium potrwa ok. 45 minut.

Prelegent:

Cezary Walkowski - Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektroniki – specjalność systemy i urządzenia hydroakustyczne. W branży opomiarowania mediów od 25 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Fabryce Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń METRON w Toruniu. Od 2002 roku pracuje dla koncernu Sensus, światowego lidera w produkcji urządzeń pomiarowych do wody, energii cieplnej oraz gazu.

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem z zakresu opomiarowania i monitoringu wody. Specjalizuje się w wdrożeniach kompleksowych systemów pomiarowych wody dla wodociągów oraz wsparciu i szkoleniach służb technicznych przedsiębiorstw wodociągowych. Współautor publikacji dotyczących wodomierzy, optymalizacji ich doboru oraz opracowań z monitoringu wody dla przyłączy wodomierzowych. Praca w tej branży to jego pasja i świadomość właściwego wyboru kierunku dla ochrony zasobów wodnych naszej planety.

Obecnie na stanowisku Architekta Rozwiązań w Sensus Polska sp. z o.o.

Kontakt z organizatorem:
Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy na stronie wydarzenia
https://igwp.clickmeeting.com/-dane-sa-tak-dobre-jak-ich-zrodlo-wsparcie-sensus-dla-inteligentnych-sieci-wodociagowych-/register

Termin webinarium
7 grudnia, godz. 10.00 - 13.00


Szczegóły
Nie ma firmy, która by nie deklarowała, że klient jest dla niej najważniejszy. W takim razie... skąd tylu niezadowolonych klientów? A ilu tak naprawdę ich jest? Co im się podoba, a co nie? Co chcielibyśmy, żeby im się podobało? Czy wszyscy w firmie myślą o potrzebach klienta podobnie? Co to znaczy firma zorientowana na klienta?

Oczywiście podobne pytania można zadawać w nieskończoność. Nie o epatowanie problemami jednak chodzi, tylko o to jak je rozwiązywać.

Customer Experience Management, czyli zarządzanie doświadczeniem klienta, to klucz do budowania dobrej marki i zwiększania lojalności. CEM to nie tylko wyzwanie dla działów obsługi klienta
i marketingu, lecz w rzeczywistości jest to działanie, które swym zasięgiem obejmuje całą firmę orientując ją w stronę klienta. Dbanie o jakość obsługi, to przede wszystkim działania zarządcze, a dopiero w konsekwencji zachowania interpersonalne naszych pracowników.

Proponowany program koncentruje się na kluczowych elementach budowania sprawnej strategii CEM w firmie oraz wskazaniu obszarów, w jakich własnymi siłami można rozwijać orientację firmy na klienta.

Szkolenie dedykowane dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Tematyka

 • Customer Experience Management – moda czy konieczność w firmie usługowej
 • Po co firmie standardy obsługi klienta
 • Customer Journey Map – jako metoda oceny i projektowania systemu obsługi klienta
 • Budowanie standardów obsługi krok po kroku
 • Orientacja firmy na klienta – dlaczego zbudowanie standardów nie załatwia sprawy?
 • Główne bariery w budowaniu spójnej orientacji na klienta w firmie i kierunki ich przełamywania
 • Pomiar – kluczowy element zarządzania satysfakcją klientów
 • Od czego zacząć, co weryfikować, jak projektować i wdrażać zmiany w systemie obsługi klienta w firmie?

Prowadzący:

Danielak JakubJakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.


Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nadsyłanie zgłoszeń:
do 07.12.2020 r., godz. 9.30
www.webinaria.igwp.org.pl


Cena:

(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

230 zł netto od osoby - członkowie IGWP
270 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

UWAGA!
Zgłaszający, którzy wybiorą elektroniczną formę faktury otrzymują 10 zł netto upustu od osoby.

 
Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem). 

Termin webinarium
3 grudnia 2020 r., godz. 10.00-12.00

Tematyka webinarium
Praca z domu poza licznymi korzyściami jest także ... wyzwaniem. Wymaga dużej samodyscypliny i determinacji. Ktoś (szef) nam zaufał, umożliwił oszczędność czasu i większą elastyczność. Czym jest w ogóle praca zdalna i czego należy mieć świadomość? Prawdy i mity o pracy zdalnej.

Jak zarządzać sobą podczas pracy zdalnej? Jak optymalnie wykorzystać czas? Jak motywować się do działania, kiedy dokoła nas czyha wiele „rozpraszaczy”?

Prowadząca odpowie na te i inne pytania, przekaże także praktyczne wskazówki, wypracowane na podstawie 8 lat doświadczenia w pracy zdalnej.

Anna Dolot

 

 

 

 

 

 Prowadząca

dr Anna Dolot - trener biznesu z czternastoletnim doświadczeniem, doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi badania naukowe, głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od 11 lat wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK (studia podyplomowe oraz MBA). Od ponad 5 lat zajmuje stanowisko Eksperta HR w Grupie ATERIMA (rekrutuje i dba o rozwój pracowników). Dzieli się swoją wiedzą, pisząc m.in. dla Rzeczpospolitej, Personelu i Zarządzania, Forbesa, Onetu i HR Polska.
Przygotowała i przeprowadziła ponad 400 szkoleń, tworzy kompleksowe programy rozwojowe, pracuje zdalnie od 8 lat.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń
3 grudnia 2020 r., godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącą na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

160 zł netto od osoby - członkowie IGWP
180 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

UWAGA!
Zgłaszający, którzy wybiorą elektroniczną formę faktury otrzymują 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne  ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:

23 listopada 2020 r., godz. 10.00

Tematyka webinarium:
Podczas konferencji, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" 21 października "Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rynku energii pojawiły się wątpliwości prawne", które mec. Maciej Szambelańczyk pragnie wyjaśnić podczas dedykowanego tej tematyce szkolenia. Wszystkich zaintersowanych zapraszamy na webinarium, a także do zakupu specjalnego wydania kwartalnika "W stronę samowystarczalności energetycznej branży wod-kan" który poświęcony jest przede wszystkim doświadczeniom tych przedsiębiorstw, które podjęły trud osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i wzorcowo sprostały temu wyzwaniu. Zamówienie można znaleźć tutaj.

 1. Aspekty formalno-prawne angażowania się przedsiębiorstw wod-kan w działalność wytwórczą
 2. Kluczowe wymagania związane z budową źródeł wytwórczych
 3. Omówienie systemów wsparcia dla OZE
 4. Współpraca lokalna – praktyczne aspekty zawiązywania klastrów lub spółdzielni energetycznych
 5. Sieci lokalne
 6. Rynek mocy – przedsiębiorstwo wod-kan jako DSR

Prowadzący:
Szambelańczyk Maciej
Maciej Szambelańczyk - radca prawny, partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego.

Jego doświadczenia obejmują m.in. szereg projektów restrukturyzacyjnych w energetyce oraz inwestycje w nowe źródła wytwórcze. Od wielu lat doradza inwestorom krajowym i zagranicznym w akwizycjach i rozwoju projektów odnawialnych w Polsce. Reprezentował towarzystwa branżowe w licznych pracach legislacyjnych dotyczących energetyki m.in. w pracach nad ustawą o elektromobilności, ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą dotyczącą morskiej energetyki wiatrowej.

Prelegent podczas wielu renomowanych konferencji krajowych i międzynarodowych, odnoszących się do sektora energetycznego. Autor wielu publikacji z dziedziny energetyki. Jeden z redaktorów komentarza do ustawy o odnawialnych źródeł energii wydanego nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Współautor jednej z pierwszych naukowych publikacji dotyczących rozwoju elektromobilności w Polsce (wydanej nakładem PWN). W ubiegłej kadencji Sejmu Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zadawania pytań przed szkoleniem na podany powyżej adres email.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
23 listopada 2020 r., godz. 9.30
na adres: www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

UWAGA!

Uczestnicy konferencji 21 października uprawnieni są do otrzymania 5% rabatu.
Zgłaszający, którzy wybiorą elektroniczną formę faktury otrzymują 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
24 listopada, godz. 10.00

Tematyka webinarium
Trzyletni okres obowiązywania taryf za wodę i ścieki, który dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się w 2018 roku teraz zbliża się ku końcowi. W 2021 roku złożonych powinno zostać do organu regulacyjnego około dwa tysiące wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pewna liczba przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożyła w międzyczasie wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf z różnym skutkiem. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z mijających trzech lat w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować wniosek taryfowy jak i przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Na szkoleniu omówione będą następujące kwestie:

 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Terminy związane z procedurą składania oraz weryfikowania taryf
 • Opłaty za usługi wodne jako element niezbędnych przychodów
 • Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych
 • Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe
 • Decyzje organu regulacyjnego – przykłady oraz omówienie

Serdecznie zapraszam Państwa na szkolenie.

Prowadzący:
Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online:
www.webinaria.igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:
24 listopada 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

UWAGA!
Zgłaszający, którzy wybiorą elektroniczną formę faktury otrzymują 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem tematyką wydawania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci, prof. Bartosz Rakoczy zdecydował o przeprowadzeniu jeszcze jednego wykładu odnoszącego się do zagadnienia.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

Termin webinarium:
20 listopada 2020 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium:

1. Pojęcie i charakter prawny warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

2. Charakter prawny i treść wniosku, kierowanego do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

3. Wymagania formalne wniosku i skutki ich naruszenia

4. Termin załatwienia wniosku o wydanie warunków

5. Postępowanie w przedmiocie wydania warunków technicznych

6. Skutki prawne odmowy

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
20 listopada 2020 r., godz. 8.30
na adres: www.webinaria.igwp.org.pl

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

225 zł netto od osoby - członkowie IGWP
255 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

UWAGA!
Zgłaszający, którzy wybiorą elektroniczną formę faktury otrzymują 10 zł netto upustu od osoby.

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła