Termin webinarium
21 lipca 2021 r., godz. 10.00

Tematyka webinarium
Druga fala składania wniosków taryfowych za wodę i ścieki trwa już kilka miesięcy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dostają pisma od organu regulacyjnego z żądaniami wyjaśnień pewnych kwestii. Pojawiają się także pierwsze decyzje odmawiające zatwierdzenia taryfy. Zauważalna jest pewna powtarzalność wysuwanych przez organ regulacyjnych zarzutów.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną najbardziej aktualne doświadczenia przedsiębiorstw w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na najbardziej aktualnych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 21.07.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
16 lipca 2021 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium

1. Odesłanie do kpa, wynikające z ustawy zaopatrzeniowej

2. Zakres stosowania przepisów kpa

3. Odrębności procesowe w ustawie zaopatrzeniowej

4. Wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe

5. Terminy w postępowaniu administracyjnym

6. Odwołania

7. Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.webinaria.igwp.org.pl
do 16.07.2021, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
20 lipca 2021 r., godz. 10.00

Program webinarium

Cześć I - Jędrzej Bujny

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

a. zmiana przepisów ustawy Prawo Budowlane
b. zmiany w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków
c. opiniowanie regulaminów przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
d. orzecznictwo sądowe


Część II - Grzegorz Gałabuda

2. Przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

a. obowiązki przedsiębiorstw i gmin w zakresie przejmowania urządzeń
b. zasady przejmowania urządzeń
c. regulaminy przejmowania urządzeń
d. zasady wyceny

Prowadzący
Bujny Jędrzejmec dr Jędrzej Bujny - radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

 

Gałabuda Grzegorz

Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie 
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. 
Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online
www.webinaria.igwp.org.pl
20.07.2021, godz. 09.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, bieżący kontakt z prowadzącym za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy 

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie PRiK oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Link do rejestracji: 

https://igwp.clickmeeting.com/wybrane-zagadnienia-techniczne-i-normalizacyjne-nowoczesnych-rozwiazan-sieci-z-tworzyw-sztucznych/register

Termin webinarium

30 czerwca 2021 r., godz. 9.00

Czas trwania ok. 3 godziny

Webinar organizowany przez Stowarzyszenie PRIK przy udziale Izby ma na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień związanych z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Webinar kierowany jest zarówno do projektantów, wykonawców jak i  eksploatatorów sieci. Omówione zostaną kwestie aspektów środowiskowych związanych ze stosowaniem tworzyw sztucznych w sieciach wod-kan i zastosowaniem rozwiązań SMART w ich zarządzaniu. Zostaną również omówione na przykładach rozwiązania zagospodarowania wód opadowych oraz zakres nowych norm PN-EN 17152-1 (specyfikacje skrzynek na wodę opadową) oraz PN-C-89224 (warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wod-kan).

Program webinarium

 • Otwarcie, przedstawienie Stowarzyszenia PRiK i firm stowarzyszonych
 • Aspekty środowiskowe doboru materiałów dla podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (P. Falkowski)
 • Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań SMART we współczesnych miastach (K. Marzejon / M. Dybiec / A. Przybycień / A. Wrzesińska)
 • Retencjonowanie wód opadowych w zbiornikach rurowych w trudnych warunkach lokalizacyjnych (P. Birecki)
 • Parametry projektowe i obszar zastosowania tworzywowych skrzynek wg PN-EN 17152-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek na wodę opadową wykonanych z PP i PVC-U (A. Wrzesińska)
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych bezciśnieniowych i ciśnieniowych systemów z tworzyw sztucznych i co z nich wynika? (M. Błajet)
 • Sesja Q&A

Prowadzący

Mariola Błajet

- absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
- od 40 lat w branży wod-kan
- od ponad 20 lat Menadżer Produktu Systemy Infrastrukturalne w firmie Wavin Polska 
- od 2001 roku Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
- od 2011 roku Członek CEN/TC 165 / WG 10 Installation of buried pipes for gravity drain and sewer systems 

Agnieszka Wrzesińska
- absolwentka Politechniki Poznańskiej,  inżynier Inżynierii Środowiska
- od 2007 roku związana z firmą Wavin. Początkowo jako doradca techniczny, obecnie menedżer produktu odpowiedzialna za wdrażanie i rozwój produktów związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej

Aleksandra Przybycień
- absolwentka Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
- od 10 lat w branży sanitarnej zdobywając doświadczenie w projektowaniu i pracy na budowie
- doradca techniczny w firmie Uponor Infra Sp. z o.o.
- obecnie pełni funkcję Doradcy Technicznego w firmie Uponor Infra w zakresie wsparcia technicznego sprzedaży oraz doborów rozwiązań projektowych

Paweł Birecki
- absolwent Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie
- posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu, doborze i optymalizacji sieci kanalizacyjnych, wodociągów oraz zabudowie kolektorów o dużych średnicach z rur polietylenowych
- od ponad 20 lat związany z firmą KWH Pipe – obecnie Uponor Infra, w której pełni funkcję Doradcy Technicznego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne sprzedaży

Karol Marzejon
- posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży sanitarnej
- od wielu lat związany z firmą Pipelife, w której odpowiada za strategiczny rozwój podległych grup produktowych
- miłośnik tworzyw termoplastycznych i zagospodarowania wody deszczowej

Mateusz Dybiec
- absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
- od 2016 roku związany z firmą Pipelife, gdzie zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem technicznym, m.in. pomocą przy wykonywaniu obliczeń związanych z doborem asortymentu, jak również przy wykonywaniu rysunków technicznych

Piotr Falkowski
- absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Środowiska
- posiada ponad 30 letnie doświadczenie w branży sanitarnej zdobyte podczas wieloletniej pracy w zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, biurach projektów oraz u jednego z wiodących producentów systemów sanitarnych z tworzyw sztucznych
- posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
- od 3 lat pełni funkcję Dyrektora Biura  Stowarzyszenia PRiK i kieruje jego pracami
- reprezentuje PRiK w Komitecie Technicznym PKN nr 140 ds. rur, kształtek oraz armatury z tworzyw sztucznych

Kontakt z organizatorem

Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia online

https://igwp.clickmeeting.com/wybrane-zagadnienia-techniczne-i-normalizacyjne-nowoczesnych-rozwiazan-sieci-z-tworzyw-sztucznych/register

do 30.06.2021, godz. 08.30

Wymagania sprzętowe

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00

Tematyka webinarium
Szkolenie obejmuje tematykę związaną z taryfami za wodę i ścieki. Może być ono traktowane zarówno jako wprowadzenie do całego procesu zatwierdzania taryf dla osób, które po raz pierwszy stoją przed takim wyzwaniem, jak i poszerzenie swojej wiedzy przez osoby mające już doświadczenie w tym zakresie.

Prezentowane zagadnienia najczęściej nie pojawiają się na tzw. szkoleniach taryfowych, jednak posiadanie wiedzy na ich temat z całą pewnością pozwala lepiej zrozumieć całą procedurę związaną z opracowaniem i składaniem wniosku taryfowego.

Spotkanie okołotaryfowe nie dotyczy opracowywania i składania wniosków, z uwagi na to, że te kwestie poruszamy podczas cyklu szkoleń, równolegle organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, na które również zapraszamy w miesiącach lutym i marcu.

Program szkolenia obejmuje omówienie następujących zagadnień:

 1. Opłaty za usługi wodne.
 2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.
 4. Zysk niepodzielony.
 5. Subsydiowanie skrośne.
 6. Opłata abonamentowa.

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 01.07.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
300 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Do pobrania

Szanowni Państwo,

W kwietniu 2021 roku Izba zainicjowała nowy cykl nieodpłatnych konferencji technicznych #must have branży wod-kan – Wodociągowcy Wodociągowcom, który realizowany jest pod patronatem Kwartalnika „Wodociągi Polskie”.

Pierwsze wydarzenie z tego cyklu, poświęcone tematyce strat wody, odniosło ogromny sukces, gromadząc 392 uczestników i udowadniając, że zaproponowana formuła organizacji wydarzenia jest wyczekiwana przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną.

Założeniem oraz ideą konferencji jest bowiem pozyskiwanie wiedzy w oparciu o doświadczenia innych, w ramach wymiany doświadczeń i dialogu, bo któż, jeśli nie kolega z branży może być najlepszym źródłem wiedzy?

W czerwcu wracamy do Państwa z kolejną konferencją w cyklu #must have branży wod-kan – Wodociągowcy Wodociągowcom, tym razem poświęconą problematyce „Bezpieczeństwa dostaw wody”. W wydarzeniu wystąpią cztery przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które przedstawią swoje starania o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, a do każdej z tych prelekcji słowo uzupełnienia dodadzą Partnerzy konferencji – Firmy, które proponują gotową receptę na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody.

Opiekunem merytorycznym konferencji jest Pan Krzysztof Dąbrowski, prezes elekt Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W imieniu IGWP serdecznie zapraszam 29 czerwca o godz. 10.00 do udziału w tej konferencji. Jestem przekonana, że proponowany program czerwcowego wydarzenia uznają Państwo za interesujący, a także spodziewam się gorącej dyskusji, która wieńczyć będzie nasze spotkanie.

Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Serdecznie Państwa zapraszamy 29 czerwca o godz. 10.00!

Zapisy: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Agenda

10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Krzysztof Dąbrowski, prezes elekt IGWP, opiekun merytoryczny konferencji
Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika "Wodociągi Polskie"

10:10-10:30
Optymalizacja procesu koagulacji objętościowej w pulsatorze w oparciu o nowoczesne techniki pomiarowe
Beata Wiśniewska, Prezes Zarządu, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

10:30-10:45
Nowoczesne urządzenia pomiarowe Endress+Hauser wykorzystywane w kontroli procesów koagulacji objętościowej
Bartłomiej Biczysko, Industry Manager Life Science, Endress+Hauser Polska

10:45-11:05
Spełnienie wymagań ustawodawcy w zakresie realizacji badań wody przeznaczonej do spożycia
Wioleta Bolesta, Technolog, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żorach

11:05-11:20
Potwierdzenie ważności wyników jako jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody
Justyna Król, Quality Manager, Eurofins OBiKŚ Polska

11:20-11:30
Przerwa

11:30-11:50
Efekty technologiczne z zastosowania dezynfekcji lampami UV i procesu ozonowania na kluczowych stacjach Aquanet
Iwona Lasocka-Gomuła, Starszy Technolog ds. Produkcji Wody, Grupa Technologów Wody JTW AQUANET SA

11:50-12-05
Techniczne aspekty generatorów ozonu i systemu dezynfekcji metodą UV
Marek Gromół, Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Xylem Water Solutions Polska

12:05-12:25
Technologie odnowy sieci elementem bezpieczeństwa dostawy wody
dr Tadeusz Żaba, Dyrektor Produkcji, Wodociągi Miasta Krakowa SA

12:25-12:40
Bezodkrywkowa rekonstrukcja sieci wodociągowej metodą rękawa elastycznego
Christoph Pietryja, Prezes Zarządu, Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o.

12:40-13:30
Debata

Moderator konferencji: Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP "Wodociągi Polskie"


Partnerzy konferencji

 partner obiks  partner xylem

 

 PPR  EndressHauser logo

Patronat medialny

 LOGO kwartalnik

 Zgłoszenia online
FORMULARZ REJESTRACYJNY
do 29.06.2021, godz. 09.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do druku

Szanowni Państwo
Uczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Termin webinarium
10 czerwca, godz. 10.00

Tematyka webinarium
Celem szkolenia jest przybliżenie szczegółów dotyczących sprawności metrologicznej wodomierzy. Prowadzący przedstawi podstawy prawne dopuszczenia tych urządzeń do eksploatacji oraz omówi na czym polegają badania błędów metrologicznych.

Poza tym w czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady wykonywania badań legalizacyjnych oraz ekspertyz metrologicznych. Zostaną także omówione typowe sprawy sporne w relacjach z klientami, wynikające z doświadczenia w czasie pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Adresaci
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób zajmujących się rozliczeniami usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przybliży ono zasady prowadzenia gospodarki wodomierzowej. Pozwoli także odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie zawsze warto wykonywać ekspertyzę wodomierza.

Prowadzący
Cichoń Tomek
dr inż. Tomasz Cichoń - Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Współautor monografii "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"
Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych".

 
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl 
do 10.06.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Do pobrania

Termin webinarium
18 czerwca 2021 r., godz. 09.00 - 12.00

Tematyka webinarium

1. Odesłanie do kpa, wynikające z ustawy zaopatrzeniowej

2. Zakres stosowania przepisów kpa

3. Odrębności procesowe w ustawie zaopatrzeniowej

4. Wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe

5. Terminy w postępowaniu administracyjnym

6. Odwołania

7. Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji

Prowadzący:
Rakoczy Bartosz2
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.webinaria.igwp.org.pl
do 18.06.2021, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

280 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Termin webinarium
2 czerwca 2021 r., godz. 10.00

Tematyka webinarium
Druga fala składania wniosków taryfowych za wodę i ścieki trwa już kilka miesięcy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dostają pisma od organu regulacyjnego z żądaniami wyjaśnień pewnych kwestii. Pojawiają się także pierwsze decyzje odmawiające zatwierdzenia taryfy. Zauważalna jest pewna powtarzalność wysuwanych przez organ regulacyjnych zarzutów.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną najbardziej aktualne doświadczenia przedsiębiorstw w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

 1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
 2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na najbardziej aktualnych przykładach
 3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
 4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
 5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.webinaria.igwp.org.pl
do 02.06.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez SOC360 Sp. z o.o. oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczetników.

Link do rejestracji: https://igwp.clickmeeting.com/cyberbezpieczenstwo-projekt-soc-wyznania-architekta-oraz-prawnika-czyli-jakich-3-bledow-unikac/register

Termin webinarium

8 czerwca, godz. 10.00 - 12.00

Czas trwania: 2 godziny

Rozmawiając z działami bezpieczeństwa IT jednym z najczęściej pojawiających się wyzwań jest:

 • poczucie braku oczekiwanego poziomu ochrony dla organizacji – szczególnie po godzinach pracy czy w weekendy,
 • deficyt odpowiednio wykwalifikowanej kadry
 • wymagania związane z jej ustawicznym szkoleniem i podnoszeniem wymaganych kwalifikacji – kluczowych dla skutecznej ochrony

Dlatego też kilka lat temu w ramach Grupy 4Prime wyodrębniliśmy dedykowany zespół specjalistów prowadzący monitoring bezpieczeństwa w trybie 24/7, który wspiera naszych klientów w tym obszarze.
Wraz z upływem czasu zespół powiększył się istotnie, pojawiało się coraz więcej podmiotów korzystających z tych usług, a w wyniku czego powołaliśmy dedykowaną spółkę SOC360 sp. z o. o., skoncentrowaną wyłącznie na obszarze całodobowej walki z cyberzagrożeniami.

Często mówimy i piszemy o tym, że lubimy dzielić się wiedzą - dlatego opowiemy jak zbudowaliśmy i prowadzimy nasz SOC oraz jakich 3 błędów unikać budując Security Operations Center.

Jeśli poszukujecie Państwo odpowiedzi na pytania:

• Jak zdefiniować Security Operations Center i misję jednostki?

• Jak przebiega projekt budowy SOC ?

• Jakie są wymagania prawne ?

• Jak podejść do procesów i procedur?

• Jak zorganizować zespół?

• Jakie narzędzia, systemy i infrastruktura są niezbędne?

• Ile to wszystko kosztuje i jak skutecznie zredukować te koszty ?

- to webinarium jest dla Państwa..

Agenda webinarium

a. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu budowania SOC, realiów i ich kosztów (Michał Horubała) – 1h

b. Wskażemy obszary rzeczywistej odpowiedzialność kadry zarządzającej za incydenty (Paweł Zouner) – 45’

c. Zaprezentujemy możliwość wsparcia 24/7 w obszarze cybersecurity. Bez inwestycji – również czasowej (15’.- Marcin Piotrowski/Michał Horubała)

Prowadzący

Michał Horubała

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży bezpieczeństwa IT. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną przed zaawansowanymi atakami cybernetycznymi oraz projektowaniem i organizacją jednostek SOC. Zajmował się wdrożeniem i nadzorowaniem systemów bezpieczeństwa oraz świadczył usługi doradcze dla firm z sektora enterprise w Polsce i Europie Zachodniej.

Paweł Zouner

Adwokat, przedsiębiorca, deweloper. Od 14 lat specjalizujący się w prawnych (w tym sądowych, transakcyjnych i restrukturyzacyjnych) aspektach związanych z nowymi technologiami, w tym z obszarem cyberbezpieczeństwa. Reprezentuje polskie i zagraniczne firmy w procesach wdrażania prawnych i technologicznych zabezpieczeń związanych z ochroną zasobów organizacji. Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej, sądami i przed organami ścigania w sprawach związanych z prawnymi skutkami cyberincydentów. Założyciel i Partner Zarządzający w Zouner Legal sp. k. Przez 8 lat zdobywał doświadczenie w renomowanych polskich i międzynarodowych Kancelariach Prawnych. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Głównej Handlowej.

Kontakt z organizatorem
Jakub Kucharski tel. 52 376 89 25, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadyłanie zgłoszeń online na stronie

https://igwp.clickmeeting.com/cyberbezpieczenstwo-projekt-soc-wyznania-architekta-oraz-prawnika-czyli-jakich-3-bledow-unikac/register

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

  Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
 • 1