Tematyka szkolenia: 

Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM określiła wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wdrażając zapisy dyrektywy EURATOM do nowego rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Minister Zdrowia sporo uwagi poświęcił problematyce monitoringu substancji promieniotwórczych w wodach kierowanych do sieci wodociągowych oraz ocenie ryzyka i ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta. Wprowadzenie po raz pierwszy do aktu prawnego wymogów dotyczących badań zawartości substancji promieniotwórczych w wodach przeznaczonych do spożycia, wymusza zainteresowanie problematyką zawartości nuklidów promieniotwórczych w wodach przeznaczonych do spożycia oraz metodami ich oznaczania, co wiąże się z problemem właściwego próbkobrania, transportu do laboratorium, jak i przechowywania.

Przygotowane szkolenie ma wyjaśnić niezwykle ważne elementy dotyczące ochrony zdrowia publicznego. Skierowane jest do pracowników firm wodociągowych, jednostek nadzoru sanitarnego jak i jednostek kontroli środowiska odpowiedzialnych za dostarczenie wód odpowiedniej jakości i zabezpieczenie zdrowia publicznego. Program zawierać będzie podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym oraz nuklidach promieniotwórczych w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Omówione zostaną wymagania prawne dotyczące jakości wód surowych i uzdatnionych odnośnie do badań promieniotwórczości oraz wymogi i ograniczenia stosowanych metod badawczych w kontekście zasad prowadzenia monitoringu wód pitnych pod kątem zawartości nuklidów promieniotwórczych. Przedstawione będę działania dotyczące poboru prób do badań promieniotwórczości wód oraz propozycje systemu monitoringu promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz monitoringu narażenia pracowników Stacji Uzdatniania Wody. Zinterpretowane zostaną wyniki badań laboratoryjnych, ocenione dawki dla pracowników SUW oraz uzgodnione harmonogramów pobierania próbek wody z inspektorem sanitarnym Przekazywanie wyników. Podczas szkolenia przewidziana jest dyskusja oraz czas na pytania i odpowiedzi.

Prowadzenie:

Wykładowcy z akredytowanego laboratorium wykonującego badania promieniotwórczości wód powierzchniowych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Dr inż. Izabela Chmielewska, pracownik Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach. Zajmuje się problematyką oznaczeń izotopów promieniotwórczych w wodach powierzchniowych podziemnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jak i wodach mineralnych i leczniczych.

Dr hab. inż. Stanisław Chałupnik, profesor w Głównym Instytucie Górnictwa w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej. Zajmuje się badaniami nad promieniotwórczością naturalną w środowisku pracy (przede wszystkim w górnictwie) oraz środowisku naturalnym. Jego badania dotyczą przede wszystkim zastosowań technik ciekłoscyntylacyjnych w badaniach promieniotwórczości naturalnej w tym zachowania się radu w środowisku wodnym. Jego zainteresowania badawcze dotyczą metod ograniczania skażeń środowiska naturalnego, powodowanego przez kopalnie, a przede wszystkim przez izotopy radu obecne w wodach zrzutowych kopalń.

Termin i miejsce organizacji:

  • Szkolenie przełożone

Czas trwania:

  • w godz. 10.00 – 18.00
  • w godz. 9.00 – 15.00

Koszt uczestnictwa:

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, nocleg, pełne wyżywienie podczas szkolenia,

bezpłatny dostęp do wifi.

Płatność: na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Członkowie:

  • Opcja A1 pokój dwuosobowy - 1345 PLN (+23% VAT)
  • Opcja A2 pokój jednoosobowy - 1395 PLN (+23% VAT)

Pozostali uczestnicy:

  • Opcja B1 pokój dwuosobowy - 1445 PLN (+23% VAT)
  • Opcja B2 pokój jednoosobowy - 1495 PLN (+23% VAT)

Miejsce nadsyłania zgłoszeń i kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28;  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 52 376 89 20

Szczegółowe programy szkoleń oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.igwp.org.pl

Serdecznie zapraszam do udziału.

Uwaga!!! Uczestnictwo w kursie możliwe jest po otrzymaniu potwierdzenia, przesłanego przez biuro IGWP na adres email, podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła