Tematyka szkolenia: 

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia, a także wziąć udział w warsztatach dedykowanych podmiotom w zależności od źródła zaopatrzenia i sposobu uzdatniania wody. Będzie można m.in. poznać zasady przeprowadzania oceny ryzyka na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji wody, w tym dotyczącej jakości wody ujmowanej (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 133 nowego Prawa wodnego). Podczas szkolenia będzie można poznać uwarunkowania operacyjne zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę oraz metody szacowania wag skutków potencjalnych zagrożeń. Warsztaty prowadzone będą w podziale na grupy według metodologii opisanej w normie PN-EN 15075, w oparciu o prostą, dwuwymiarową matrycę ryzyka.

Prowadzenie:

Izabela Zimoch - dr hab. inż., profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej. Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autorka lub współautorka 179 publikacji w tym: 28 z Listy Filadelfijskiej, 1 monografii, 27 rozdziałów w monografiach oraz autorka redakcji
6 monografii, w tym jednej w języku angielskim. Obszar działalności naukowej to inżynieria wodna, optymalizacja eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, niezawodność, bezpieczeństwo funkcjonowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, teoria ryzyka eksploatacji systemów komunalnych, Plany Bezpieczeństwa Wody, rachunek LCC (Life Cycle Costs). Członek Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej (2011-2017). Laureatka nagrody Aquarina w kategorii techniczno-wdrożeniowej za pracę „Eksploatacja wodociągu wrocławskiego
w aspekcie niezawodności eksploatacji zakładów uzdatniania wody”.

Iwona Lasocka-Gomuła - absolwentka Wydziału Chemii UAM w Poznaniu i Wydz. Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i studiów podyplomowych na Politechnice. Starszy technolog produkcji wody, nadzorujący procesy technologiczne na stacjach wodociągowych Spółki AQUANET Poznań. W latach 2002-2004 brała udział w realizacji projektów badawczych i B+R ukierunkowanych na zastosowania w praktyce m.in.: nadzór nad badaniami pilotowymi na SUW Mosina i SUW Gruszczyn, stanowiącymi podstawę opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu budowlanego dla tych stacji. Współautorka kilku publikacji naukowych. Laureatka nagrody Aquarina w kategorii techniczno-wdrożeniowej za pracę „Przyśpieszanie procesu wypracowywania się filtrów pośpiesznych pod kątem usuwania manganu z wody na stacji uzdatniania w Mosinie”.

Agnieszka Dybała-Kamińska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie,
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Koninie.

Tadeusz Bochnia - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (AGH 2001). Absolwent Wydziału Chemii na Krakowskim UJ oraz studiów podyplomowych na UE w Krakowie. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora ds. Wody w MPWIK SA w Krakowie, wcześniej jako Kierownik Centralnego Laboratorium prowadził proces uzyskania akredytacji PCA dla laboratorium (AB 776) oraz nadzorował jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wody dla ok. milionowej aglomeracji krakowskiej. Jest autorem lub współautorem ok. 70 publikacji i 4 opracowań dla przemysłu z zakresu technologii uzdatniania wody, ekotoksykologii, bezpieczeństwa i niezawodności systemów wodociągowych, bezpieczeństwa zdrowotnego wody, oceny ryzyka dla systemów wodociągowych itp. Od 2008 r. sekretarz Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie, Członek Rady Gospodarki Wodnej Rejonu Górnej Wisły (Śląsk, Małopolska, Podkarpacie).

Marek Przytulski - absolwent inżynierii środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie w Sztokholmie. Obecnie Dyrektor ds. Inwestycji w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. odpowiedzialny za projekty inwestycyjne, działanie wsparcia technicznego (transport i utrzymanie ruchu), oczyszczalnie ścieków oraz służby dyspozytorskie. Współpracował przy wdrażaniu projektów rozwojowych z zakresu zarządzania i techniki (Zrównoważona Karta Wyników – BSC, Zarządzanie majątkiem, badania efektywności dezintegracji ultradźwiękowej) oraz nadzorował przygotowanie i realizację Planu Bezpieczeństwa Wodnego Spółki według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Uczestnik i prelegent konferencji związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę oraz autor artykułów w prasie branżowej na temat zasadności i sposobów prowadzenia analizy ryzyka dla systemów wodociągowych.

Miejsce organizacji:

 • 5-6 lutego 2018 r.  – Wrocław, hotel Novotel/IBIS, ul. Powstańców Śląskich 7 (termin zgłoszenia do 24.01.2018 r.)

Program szkolenia:

Dzień pierwszy 10.30 - 19.00

 1. Ocena ryzyka jako sprawdzony system zarządzania bezpieczeństwem wody w świetle zaleceń WHO i wymagań Dyrektyw dotyczących wody do picia.
 2. Zagrożenia chorobami wodozależnymi w krajach o wysokim stopniu rozwoju – czy Polski dotyczy ten problem?
 3. Odpowiedzialności i obowiązki interesariuszy (organów samorządowych, przedsiębiorstw wodociągowych i innych dostawców wody, zarządców budynków, organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w kontekście zaleceń WHO, DWD i legislacji krajowej.
 4. Regulacje prawne związane z zaopatrzeniem w wodę w zakresie oceny zagrożeń (zarządzania niezawodnością, bezpieczeństwem i ryzykiem).
 5. Kamienie milowe w budowie PBW – przykłady.
 6. Metody oceny zagrożeń i zarządzanie niezawodnością, bezpieczeństwem i ryzykiem w PWK wg normy 15975 cz. 1 i cz. 2: - fazy kryzysu wraz procedurami działań,- relacje procedur eksploatacyjnych, prewencyjnych i kryzysowych.
 7. Rola komunikacji i informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem wody.
 8. Warsztaty oceny ryzyka (technicznego, technologicznego, organizacyjnego i eksploatacyjnego) na poszczególnych etapach procesu zaopatrzenia w wodę.
 9. Opracowanie katalogu środków ograniczających ryzyko oraz przykładowa ocena ryzyka po ich zastosowaniu.

Dzień drugi 10.00 -15.00

 1. Praca własna grup warsztatowych.
 2. Prezentacja i omówienie przygotowanych w grupach rozwiązań oceny ryzyka w PBW.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem wody – Systemy Bezpieczeństwa Dostaw Wody w PWK: czy warto je wprowadzać? (korzyści i problemy) – dyskusja panelowa.

Koszt uczestnictwa:

 • Członkowie:

  Opcja A1 pokój jednoosobowy: 1435 PLN (+23% VAT)

  Opcja A2 pokój dwuosobowy: 1355 PLN (+23% VAT)

 • Pozostali uczestnicy:

  Opcja B1 pokój jednoosobowy: 1495 PLN (+23% VAT)

  Opcja B2 pokój dwuosobowy: 1445 PLN (+23% VAT)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, nocleg, przerwy kawowe, lunche, kolację, zaświadczenie.

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

 

Miejsce nadsyłania zgłoszeń i kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28;  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 52 376 89 20

Szczegółowe programy szkoleń oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.igwp.org.pl

Serdecznie zapraszam do udziału.

Uwaga!!! Uczestnictwo w kursie możliwe jest po otrzymaniu potwierdzenia, przesłanego przez biuro IGWP na adres email, podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła