Tematyka szkolenia: 

Wychodząc naprzeciw przedstawicielom przedsiębiorstw wod-kan, IGWP organizuje szkolenie, podczas którego będą Państwo mogli zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi.

Szkolenie opiera się w głównej mierze na systemie mapowym, umożliwiającym wizualizację rzeczywistych danych (tereny objęte sytuacją kryzysową, ilość poszkodowanych osób, itd.). Zarówno część teoretyczna, ale przede wszystkim gra symulacyjna mają na celu przedstawienie w jak najbardziej realistyczny sposób, wyzwań związanych z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa i opracowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody, Planów Zarządzania Kryzysowego, Planów Ochrony Obiektów, podlegających obowiązkowej ochronie.

Gra pozwala na bieżące śledzenie rozwoju scenariusza, rysowanie i zaznaczanie działań podejmowanych przez graczy. Gracze mają możliwość korzystania z określonych zasobów materiałowych (np. procedur postępowania, schematów wymiany informacji, list kontaktowych itp.) oraz łatwego i szybkiego systemu wymiany informacji, a także z tradycyjnych środków łączności.

Prowadzenie:

Aleksandra Gryguć – Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Akademii Obrony Narodowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Od lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa zakładów wod-kan oraz infrastruktury krytycznej. Autorka wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa informacji. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa oraz wdrażania systemu zarządzania kryzysowego w krajach europejskich. Nadzorowała prace zespołu ds. zarządzania kryzysowego w międzynarodowej firmie przy realizacji projektów naukowo-badawczych, w ramach programów FP7, H2020 oraz NCBiR na rzecz obronności, w których koordynowała demonstracje nowych technologii w realnym środowisku na terenie Europy. Jest konsultantem wielu firm z branży wod-kan w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Na bieżąco utrzymuje kontakty z międzynarodowymi ekspertami ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego.

Program szkolenia:

I Dzień – Wykład

 1. Aspekty prawne i bezpieczeństwo

  Przepisy prawa obowiązujące przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zrządzania bezpieczeństwem.

  Obowiązki i odpowiedzialności z nich wynikające.

 2. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

  Istota i geneza kryzysu, etapy i konsekwencje.

  Jak przygotować przedsiębiorstwo, aby minimalizować ryzyko powstania sytuacji kryzysowych.

  Procedury operacyjne, listy kontrolne i audyty narzędziami prewencyjnymi.

 3. Plan Zarządzania Kryzysowego a Plan Bezpieczeństwa Wody.

  Metodyka opracowania, analiza zagrożeń, ocena ryzyka, podstawowe procedury, zasady współdziałania.

 4. Plan Ochrony Obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.

  Zasady opracowania oraz tryb uzgadniania w świetle obowiązujących przepisów Ustawy o ochronie osób i mienia, Ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

 5. Zarządzanie komunikacją w czasie sytuacji kryzysowej.
 6. Wprowadzenie do gry symulacyjnej.

II Dzień – Gra symulacyjna

Działanie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wybranych sytuacjach kryzysowych

W celu sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na kilka grup ćwiczących. Dla każdej z grup przygotowane będzie stanowisko komputerowe oraz niezbędne materiały biurowe, akty prawne i środki komunikacji.

Scenariusz ćwiczenia jest ułożony w taki sposób, aby uczestnicy ćwiczenia znaleźli się w sytuacji kryzysowej wymagającej podjęcia wielu decyzji w stosunkowo krótkim czasie. To, czy i jakie zagadnienia problemowe zostaną rozwiązane podczas ćwiczenia, zależy od rozwoju scenariusza i zaangażowania uczestników ćwiczenia.

Miejsce organizacji:

26-27 lutego 2018 r. – Gdańsk, hotel Focus, ul. Elbląska 85 (termin przesyłania zgłoszeń 12.02.2018 )

Czas trwania

 • pierwszy dzień: godz. 10.00 - 19.00
 • drugi dzień: godz. 9.00 - 15.00

Koszt uczestnictwa:

 • Członkowie:

  Opcja A1 pokój jednoosobowy: 1400 PLN (+23% VAT)

  Opcja A2 pokój dwuosobowy: 1350 PLN (+23% VAT)

 • Pozostali uczestnicy:

  Opcja B1 pokój jednoosobowy: 1495 PLN (+23% VAT)

  Opcja B2 pokój dwuosobowy: 1455 PLN (+23% VAT)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, nocleg, przerwy kawowe, lunche, kolację, zaświadczenie.

Płatność: na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Miejsce nadsyłania zgłoszeń i kontakt z organizatorem:

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28; Adam Gołębiewski, tel. 52 378 89 18

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 52 376 89 20

Szczegółowe programy szkoleń oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.igwp.org.pl

Serdecznie zapraszam do udziału.

Uwaga!!! Uczestnictwo w kursie możliwe jest po otrzymaniu potwierdzenia, przesłanego przez biuro IGWP na adres email, podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła