Szanowni Państwo

Poniżej prezentujemy kalendarz organizowanych przez IGWP szkoleń online.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: www.webinaria.igwp.org.pl 

Webinaria IGWP:

18 grudnia
prowadzący - Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wod-kan w świetle aktualnych i planowanych przepisów. Nowe zasady gospodarowania i magazynowania odpadów w kontekście BDO.

17 grudnia

Konferencja online: WOD-KAN KONTRA WIRUS. DRUGA FALA

16 grudnia
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, MPWIK Kraków

Zasady opomiarowania sprzedaży wody i eksploatacji wodomierzy z uwzględnieniem czasu pandemii

15 grudnia
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

11 grudnia
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Konsultacje prawne - podsumowanie mijającego roku

10 grudnia
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan: podsumowanie zmian w 2020 r. oraz przygotowanie do zmian w 2021.

8-9 grudnia

VII konferencja: Woda.Ścieki.Osady. (tryb online) 

7 grudnia
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

CX – Customer Experience – zarządzanie satysfakcją klienta

3 grudnia
prowadzący - Anna Dolot, trener biznesu

Warsztaty - Jak zarządzać sobą w czasie pracując zdalnie

________________________________________________________________________________________
26 listopada

Konferencja online: Benchmarking IGWP: wybrane wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2019

24 listopada
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

23 listopada

prowadzący - mec. Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Przedsiębiorstwo wod-kan na rynku energii elektrycznej – aspekty prawne

20 listopada
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

19 listopada
prowadzący - kancelaria prawna Jerzykowski i Wspólnicy

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. II

18 listopada
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, MPWIK Kraków

Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy

17 listopada
prowadzący - kancelaria prawna Jerzykowski i Wspólnicy

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. I

________________________________________________________________________________________

23 października
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

21 października

Konferencja online: Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na rynku energii

20 października
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Obsługa klienta. Moduł II – przełamywanie barier w obsłudze i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Od profesjonalizmu w kontakcie do zarządzania sobą

19 października
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Nowy JPK od 1.10.2020 oraz aktualne zagadnienia podatkowe w branży wod-kan

15 października
prowadzący - Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan.
Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów.

14 października
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, MPWIK Kraków

Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę

13 października
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Obsługa klienta. Moduł I – zarządzanie wizerunkiem. Wywieranie zamierzonego wpływu na klienta

9 października
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

 ________________________________________________________________________________________
30 września
prowadzący - Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin
                      mgr inż. Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
                      Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki

25 września
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

24 września
prowadzący - Marcin Boczek, radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. II

22 września
prowadzący - kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy:

                      Jarosław Jerzykowski, radca prawny
                      Anna Moczulska, radca prawny
                      Martyna Wójcik, radca prawny

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. I

21 września
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Nowy JPK od 1.10.2020 oraz aktualne zagadnienia podatkowe w branży wod-kan

16 września
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, MPWIK Kraków

Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy

Monografia "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości", autorstwa dra inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik, w cenie webinarium.

8 września
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

4 września
prowadzący - Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin
                      mgr inż. Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
                      Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki

3 września
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Marketing szeptany. Jak osiągnąć promocyjny sukces dzięki rekomendacji klientów. Praktyczne metody podniesienia skuteczności w promocji firmy

________________________________________________________________________________________

28 sierpnia
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

12 sierpnia
prowadzący - Tomasz Sobczyk, ekspert bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania w IT

IODO - Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

6 sierpnia
prowadzący - Marcin Kaszuba, prawnik

IODO - Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

5 sierpnia
prowadzący - Cyprian Maciejewski, ekspert PR

Kampanie PR w branży wod-kan. Praktyczne przykłady zastosowania i korzyści.

________________________________________________________________________________________
30 lipca
prowadzący - Mirosława Dominowska, ZWIK Szczecin
                      mgr inż. Bartosz Łuszczek, MPWIK Kraków
                      Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Wyznaczanie obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki

29 lipca
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

24 lipca
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

22 lipca
prowadzący - Jarosław Jerzykowski, radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. II

21 lipca
prowadzący - Klara Ramm, ekspert IGWP
                      Piotr Czerwczak, Wodociągi Słupsk
                      Halina Urbańska-Kozłowska, MPWIK Wrocław

Bezpieczeństwo usług wodociągowych w czasie kryzysu - dobre praktyki przedsiębiorstw wod-kan

16 lipca
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany od 1 lipca 2020. Aktualne interpretacje.

15 lipca
prowadzący - Jarosław Jerzykowski, radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Nowe Prawo zamówień publicznych w sektorze wod-kan cz. I

14 lipca
prowadzący - Andrzej Potrepko, mgr inż. pożarnictwa

Zasady sporządzania operatów pożarowych w świetle rozporządzenia MSWiA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

10 lipca - zmiana terminu
prowadzący - Tomasz Sobczyk, ekspert bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania w IT

IODO - cz.II Zagadnienia informatyczne. Wymagania RODO dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

8 lipca

Konferencja online: WOD-KAN KONTRA WIRUS. CZY COVID ZMIENI BRANŻĘ?

7 lipca - zmiana terminu
prowadzący - Marcin Kaszuba, prawnik

IODO - cz.I Zagadnienia prawne. Aktualne wyzwania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wod-kan

1 lipca
prowadzący - Anna Borowczyk-Kurasińska, BDM Xylem Water Solutions Polska
                      Klara Ramm, ekspert IGWP                     

Bezpłatne webinarium Czy obecna technologia poradzi sobie z odzyskiem wody ze ścieków w obliczu nowego rozporządzenia Unii Europejskiej?

________________________________________________________________________________________

30 czerwca
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Obsługa klienta. Moduł II – przełamywanie barier w obsłudze i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Od profesjonalizmu w kontakcie do zarządzania sobą

24 czerwca
prowadzący - Mirosława Dominowska
                       mgr inż. Bartosz Łuszczek
                       Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji – dobre praktyki przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

23 czerwca
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Obsługa klienta. Moduł I – zarządzanie wizerunkiem. Wywieranie zamierzonego wpływu na klienta

22 czerwca
prowadzący - Krzysztof Gruszecki, radca prawny

Wpływ stanu epidemii na wyniki postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji stanowiących podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan

19 czerwca
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Prawo wodne w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: tarcza antykryzysowa - najnowsze aktualizacje

17 czerwca
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

9 czerwca

Konferencja O SUSZY W SIECI

________________________________________________________________________________________

29 maja
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Prawo wodne w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: tarcza antykryzysowa

27 maja
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

26 maja
prowadzący - Anna Dolot, trener biznesu

Warsztaty - Jak zarządzać sobą w czasie pracując zdalnie

22 maja
prowadzący - Andrzej Potrepko, mgr inż. pożarnictwa

BHP przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w czasach pandemii

21 maja
prowadzący - Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstw wod-kan w związku z wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego

20 maja
prowadzący - radca prawny Maciej Szambelańczyk oraz radca prawny Krzysztof Sikorski z kancelarii WKB

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne jako odbiorcy i wytwórcy energii elektrycznej

19 maja
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

15 maja
prowadzący - dr Jędrzej Bujny, radca prawny

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w czasie suszy i COVID-19

14 maja
prowadzący - Jakub Danielak, socjolog

Kryzys jako szansa na zmianę. COVID-19 i związane z nim problemy szansą na wzrost efektywności zarządzania

13 maja
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

12 maja
prowadzący - Jarosław Jerzykowski, radca prawny, kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Zamówienia publiczne w Tarczach Antykryzysowych

4 maja
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

________________________________________________________________________________________
29 kwietnia
prowadzący - Marcin Błędzki, gł. specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf

28 kwietnia
prowadzący - radca prawny dr Jędrzej Bujny oraz p. Izabela Wołosiak

BDO w czasach pandemii - prawo i praktyka

24 kwietnia
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

21 kwietnia
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów 2020, w tym związane z ustawą o COVID-19, aktualne interpretacje.

17 kwietnia
prowadzący - prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Omówienie warunków i zasad stosowania katalogu działań, składających się na tzw. Tarczę Antykryzysową, w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych


Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła