Termin webinarium
22 czerwca, godz. 10.00 - 12.30

Tematyka webinarium
1. Pojęcie stanu epidemii w świetle postanowień ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i stanów zakaźnych u ludzi z 2008 r.

a) wprowadzenie stanu epidemii
b) odwołanie stanu epidemii

2. Czas obowiązywania decyzji administracyjnych

3. Terminy załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym

4. Wpływ wprowadzenia stanu epidemii na czas trwania postępowań administracyjnych w świetle postanowień ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

a) zawieszenia podejmowania czynności procesowych takich jak np. oględziny, rozprawy administracyjne itp.
b) zawieszenie biegu terminów do załatwienia spraw administracyjnych
c) przerwanie biegu terminów dla czynności procesowych
d) przerwanie biegu terminów przedawnienia
e) wpływ stanu epidemii na możliwość wydania decyzji administracyjnej
f) wpływ stanu epidemii na wykonalność decyzji administracyjnych

5. Ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie w okresie trwania stanu epidemii

6. Upływ terminu obowiązywania decyzji administracyjnych w okresie trwania stanu epidemii i jego wpływ na możliwość korzystania z uprawnień wynikających z decyzji

7. Prowadzenie działalności bez wymaganej decyzji po zakończeniu stanu epidemii.

8. Skutki prawne braku wymaganych decyzji z powodu trwania stanu epidemii

a) administracyjne
b) karne
c) cywilne

Prowadzący:

Gruszecki KrzysztofKrzysztof Gruszecki – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. W latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy. W latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, opinii i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego.


Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
22 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

210 zł netto od osoby - członkowie IGWP
250 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła