Termin webinarium
24 czerwca, godz. 10.00 - 12.10

 

Tematyka webinarium

Podczas webinarium omówiona zostanie problematyka wprowadzania ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w zakresie eksploatacji systemów oraz uwarunkowań prawnych. Przedstawione zostaną dobre praktyki stosowane przez przedsiębiorstwa w zakresie kontroli, zapisów umownych oraz próby kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekami przemysłowymi w zlewniach oczyszczalni ścieków.

Program webinarium

10:00 Ścieki przemysłowe – szansa czy zagrożenie? Bartosz Łuszczek

 • Korzyści płynące ze strumieniem ścieków przemysłowych
 • Zagrożenia i problemy
 • Rola oczyszczalni ścieków w regionie
 • Czy warto kontrolować ścieki przemysłowe?

10:15 Prawne uwarunkowania wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, Mikołaj Maśliński

Lokalizacja zagadnienia w polskim systemie prawnym

10:45 Kontrola dostawców ścieków przemysłowych, Mirosława Dominowska

 • Miejsce, sposób, częstotliwość kontroli
 • Pobór próbek kontrolnych, zakres analiz

11:00 Przerwa

11:10 Podstawa kontroli – zapisy stosowane w dokumentach, Mirosława Dominowska

 • Procedury i dokumenty
 • Wymagania wobec dostawcy
 • Zapisy dotyczące kontroli

11:25 Ograniczenia prawne, presja dostawców, bezpieczeństwo oczyszczalni ścieków – jak uporządkować gospodarkę ściekami przemysłowymi w zlewni kanalizacyjnej, Bartosz Łuszczek

 • Relacje z dostawcami
 • Skutki kontroli

11:40 Co można poprawić w obowiązujących przepisach?, Bartosz Łuszczek

11:50 Podsumowanie i dyskusja

12:10 Zakończenie webinarium

 

Prowadzący:

Dominowska MirkaMirosława Dominowska - Główny Technolog ds. oczyszczania ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Od ponad 20 lat związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Początek działalności zawodowej to praca a następnie zarządzanie działalnością Biura Inżynierskiego GAZDA specjalizującego się w projektowaniu, rozruchach oraz nadzorowaniu realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Od 2009 r zatrudniona w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie początkowo na stanowisku technologa OŚ Pomorzany, następnie głównego technologa ds. oczyszczania ścieków.

Luszczek Bartekmgr inż. Bartosz Łuszczek - absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2006 r. pracuje w Wodociągach Miasta Krakowa, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. technologii i innowacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi w największych oczyszczalniach ścieków w Małopolsce. Jest przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP) w European Federation of National Associations of Water Services (EurEau), gdzie uczestniczy w konsultacjach europejskich aktów prawnych i polityki, dotyczących branży wodno-ściekowej. Od 2018 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Zawodowo zajmuje się m.in. technologią wody i ścieków, projektami innowacyjnymi oraz zagadnieniami prawno-środowiskowymi w branży wod-kan.

Maslinski MikolajMikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową.

 

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
24 czerwca 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

279 zł netto od osoby - członkowie IGWP
299 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła