Szanowni Państwo!

26 listopada 2020 r., Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” organizuje konferencję online, dotyczącą wybranych wyników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2019. Tematem przewodnim spotkania będzie 5-letni raport benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za lata 2014-2018, a także wyniki ankiety techniczno-ekonomicznej za rok 2019.

Izba od 2009 roku prowadzi prace związane z projektem benchmarkingowym, będącym coroczną wielowymiarową analizą porównawczą wyników działalności podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków. Głównym celem tego projektu jest dostarczanie biorącym w nim udział przedsiębiorstwo modelowej bazy wskaźników benchmarkingowych, która pozwala im na porównywanie osiąganych wyników z wynikami uzyskanymi w analogicznych obszarach przez inne, podobne podmioty.

Program konferencji

10:00-10:10

 • Rozpoczęcie konferencji:
  Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady IGWP
  Klara Ramm, Członek Zarządu EurEau i Polski Przedstawiciel w Komisji ds. Wody, Ekspert IGWP

10:10-10:30

 • Ogólne omówienie wyników benchmarkingu IGWP
  Marta Wojnowska, Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych IGWP

10:30-11:00

 • Omówienie wskaźników eksploatacyjnych:
  awaryjność sieci wodociągowej,
  awaryjność sieci kanalizacyjnej,
  udział zdalnych odczytów wodomierzy.
  Andrzej Osiński, RETENCJAPL Sp. z o. o.

11:00-11:35

 • Wskaźniki środowiskowe:
  energochłonność procesu dostarczania wody,
  energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków,
  poziom samowystarczalności energetycznej oczyszczania ścieków,
  sprawność sieci.
  Jędrzej Bylka, Politechnika Poznańska
  Maciej Gryboś, Sosnowieckie Wodociągi S.A.

11:35-11:55

 • Przerwa

11:45-12:20

 • Wskaźniki finansowe:
  rentowność działalności wodociągowej,
  rentowność działalności kanalizacyjnej,
  cena wskaźnikowa wody,
  cena wskaźnikowa ścieków.
  Marta Wojnowska, Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych IGWP

  Ryszard Pionk, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

12:20-13:00

 • Podsumowanie. Debata

Raport, będący corocznym efektem prac nad projektem, jest źródłem danych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Wyniki raportu pozwalają na określenie pozycji danego podmiotu w wybranych obszarach badawczych i wyznaczanie kierunków doskonalenia. Zaletami dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie jest realizacja usprawnień w oparciu zarówno o wyniki benchmarkingu, jak i doświadczenia innych, m.in.: nakierowanie przedsiębiorstwa na podnoszenie efektywności, produktywności oraz rentowności, obniżanie kosztów analiz przedwdrożeniowych, czerpanie wiedzy z doświadczeń innych, dokładniejsze rozpoznanie ryzyka i możliwych działań prewencyjnych czy dostęp do danych porównawczych. Raport benchmarkingowy jest pierwszym krokiem w drodze poszukiwania kierunków doskonalenia.

Pracujący nad projektem zespół dążył do stworzenia wartości dodanej do corocznych raportów w oparciu o przekrojowe wykorzystanie dostępnych danych. To stabilność, rzetelność i konieczność zachowania porównywalności zbieranych danych zdeterminowały horyzont czasowy analiz w ramach niniejszego raportu. Wyniki obserwacji w niektórych obszarach pokazały jednokierunkowe tendencje kształtowania się analizowanych cech, co można uznać za zjawisko charakterystyczne dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w danym okresie.

Wskaźniki ujęte w raporcie za lata 2014-2018
5-letni raport benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest pogłębioną analizą wybranych kluczowych wskaźników w przekroju wieloletnim. Wskaźniki analizowane w raporcie podzielone zostały na trzy grupy: eksploatacyjne, środowiskowe oraz finansowe.

Wskaźniki eksploatacyjne:

 • awaryjność sieci wodociągowej,
 • awaryjność sieci kanalizacyjnej,
 • udział zdalnych odczytów wodomierzy.

Wskaźniki środowiskowe:

 • energochłonność procesu dostarczania wody,
 • energochłonność procesu odbioru i oczyszczania ścieków,
 • poziom samowystarczalności energetycznej oczyszczania ścieków,
 • sprawność sieci.

Wskaźniki finansowe:

 • rentowność działalności wodociągowej,
 • rentowność działalności kanalizacyjnej,
 • cena wskaźnikowa wody,
 • cena wskaźnikowa ścieków.

Podobnie jak w przypadku corocznych raportów benchmarkingowych, raport 5-letni może stanowić początek pogłębionej, indywidulanej analizy przyczyn występujących niedociągnięć lub błędów, może również wspomóc znalezienie sposobów i dróg dochodzenia do rozwiązań efektywniejszych od stosowanych dotychczas.

W ramach niniejszego opracowania dla kluczowych wskaźników przeprowadzono między innymi takie analizy jak:

 • kierunków zmian wartości mediany, średniej oraz zakresu wartości wskaźnika,
 • rozkładu częstotliwości występowania określonych wartości wskaźnika,
 • wpływu zmiany struktury lub udziału poszczególnych cech na wartość mediany wskaźnika,
 • reprezentatywności wariantów relacji wpływu licznika i mianownika miernika na zmianę wartości wskaźnika,
 • stabilności struktury i udziału innych, dostępnych w bazie danych zmiennych powiązanych lub składających się na wskaźnik.

Informacje o analizowanych podmiotach
Grupę badawczą stanowiło 113 podmiotów działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, które w latach 2014-2018 uczestniczyły w projekcie minimum 4 razy.

Ujęte w raporcie przedsiębiorstwa w liczbie 113 w odniesieniu do danych z Głównego Urzędu Statystycznego stanowią ok. 6,04% (w odniesieniu do łącznej liczby podmiotów zarejestrowanych w dziale poboru, uzdatniania i dostarczania wody w Polsce w 2018 roku, która wynosiła 1870) wszystkich tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Obsługując ok. 15% długości sieci wodociągowej dostarczają one ponad 55% wody dla gospodarstw domowych oraz obsługując niemal ponad 27% długości sieci kanalizacyjnej oczyszczają ponad 51% ścieków komunalnych.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią 5-letniego raportu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za lata 2014-2018. Raport będzie można zakupić już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy Państwa również do udziału w konferencji.


Link do formularza zgłoszeniowego

www.webinaria.igwp.org.pl

Termin

26 listopada, godz. 10.00 - 13.00
 

Kontakt z organizatorem
Marta Wojnowska, tel. 52 376 89 16, 608 328 798
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732
Jakub Kucharski, tel 52 376 89, 517 013 728
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadsyłanie zgłoszeń
www.webinaria.igwp.org.pl
26 listopada 2020r., godz. 9.30
 

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań poprzez czat)
299 zł netto od osoby - członkowie IGWP
349 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

 

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

  Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1