Zapraszamy na wydarzenia (szkolenia, konferencje, kursy) organizowane przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" w roku 2021.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: www.zgloszenia.igwp.org.pl

 

                                                                               LISTOPAD                                                                               

3 listopada (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki - najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan

                                                                            PAŹDZIERNIK                                                                            

29 października (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

28 października (online)
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej

26-28 października (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

19-21 października (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków

12-14 października (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Instalator sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

7 października (online)
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia

6-8 października (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Operator oczyszczalni ścieków

6 października (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych

                                                                             WRZESIEŃ                                                                                

30 września (online)
bezpłatna konferencja

# must have branży wod-kan Wodociągowcy Wodociągowcom: RADY NA OSADY

29 września (online)
bezpłatna konferencja

# must have branży wod-kan Wodociągowcy Wodociągowcom: CO W KANALIZACJI PISZCZY?

28 września (online)
bezpłatna konferencja

# must have branży wod-kan Wodociągowcy Wodociągowcom: BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODNĄ

28-30 września (stacjonarnie - Grudziądz)
kurs zawodowy

Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - od zestawu hydroforowego po tłocznię ścieków

22-24 września (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Operator Stacji Uzdatniania Wody

17 września (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

16 września (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki - najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan

15 września (online)
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia

14 września (online)
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Gospodarka wodomierzowa z uwzględnieniem ograniczeń epidemicznych – jak przedłużyć ważność legalizacji

                                                                              SIERPIEŃ                                                                                 

27 sierpnia (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej

                                                                                 LIPIEC                                                                                   

21 lipca (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki - najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan

20 lipca (online)
prowadzący - Jędrzej Bujny, radca prawny; Grzegorz Gałabuda

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

16 lipca (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Stosowanie KPA w postępowaniach przed dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

1 lipca (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów

                                                                              CZERWIEC                                                                               

30 czerwca (online)
bezpłatne webinarium

Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

29 czerwca (online)
bezpłatna konferencja

# must have branży wod-kan Wodociągowcy Wodociągowcom: BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW WODY

22-24 czerwca (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Operator oczyszczalni ścieków

18 czerwca (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Stosowanie KPA w postępowaniach przed dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

15-17 czerwca (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

10 czerwca (online)
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy

8-10 czerwca (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Instalator sieci wod-kan

8 czerwca (online)
bezpłatne webinarium

Cyberbezpieczeństwo: Projekt SOC - wyznania Architekta oraz Prawnika, czyli jakich 3 błędów unikać budując SOC

 

2 czerwca (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki - najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan

1 czerwca (online)
prowadzący - Jędrzej Bujny, radca prawny; Grzegorz Gałabuda

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

                                                                                   MAJ                                                                                     

25-27 maja (stacjonarnie - Bydgoszcz)
kurs zawodowy

Operator Stacji Uzdatniania Wody

21 maja (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan

20 maja (online)
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody

19 maja (online)
prowadzące
Agata Legat, radca prawny, partner w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Edyta Wielańczyk-Grzelak, radca prawny w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Prawo budowlane - najważniejsze zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem zmian z roku 2020

18 maja (online)
konferencja

Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan: Branża stawia na cyberbezpieczeństwo IT/OT

17 maja (online) - zmiana terminu
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów

11 maja (online)
bezpłatne webinarium

Wpływ hydrolizy termicznej na proces spalania osadów ściekowych

7 maja (online)
prowadzący - Jędrzej Bujny, radca prawny; Grzegorz Gałabuda

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

                                                                               KWIECIEŃ                                                                               

28 kwietnia (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki - najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan

27 kwietnia (online)
bezpłatna konferencja

# must have branży wod-kan Wodociągowcy Wodociągowcom: STRATY WODY

23 kwietnia (online)
prowadzący - kancelaria prawna Jerzykowski i wspólnicy

Prawo zamówień publicznych - Konsorcjum oraz korzystanie z potencjału podmiotów w postępowaniach prowadzonych w reżimie sektorowym na przepisach prowadzonych na podstawie nowego PZP

22 kwietnia (online)
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy

21 kwietnia (online)
bezpłatne webinarium

Nadrzędny system sterowania jako narzędzie optymalizacji procesu oczyszczania ścieków

20 kwietnia (online)
bezpłatne webinarium

Jak nie zostać drugą Florydą – czyli jak spełnić rekomendacje R-Cyber dla MPWiK

16 kwietnia (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan

15 kwietnia (online)
bezpłatne webinarium

Lokowanie nadwyżek finansowych PRZEDSIĘBIORSTW w dobie zerowego oprocentowania depozytów

13-14 kwietnia (online)
konferencja

VI FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA "Europejski Zielony Ład"

8 kwietnia (online)
prowadzący - Jędrzej Bujny, radca prawny; Grzegorz Gałabuda 

Wody opadowe i roztopowe: praktyczny warsztat prawno-ekonomiczny

                                                                                MARZEC                                                                                

30 marca (online)
prowadzący - kancelaria prawna Jerzykowski i wspólnicy

Prawo zamówień publicznych - Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach sektorowych oraz formy ich przekazania

25 marca (online)
prowadzący - kancelaria prawna Jerzykowski i wspólnicy

Prawo zamówień publicznych - Podwykonawstwo w inwestycjach sektora wod-kan

24 marca (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów

23 marca (online)
konferencja

Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan: Monitorowanie zanieczyszczeń w ściekach - farmaceutyki, mikroplastik, wirus SARS-CoV-2

19 marca (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Postępowania prowadzone przed dyrektorem RZGW z udziałem przedsiębiorstw wod-kan, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dotyczących taryf

18 marca (online)
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Jak działa wodomierz, czyli podstawy opomiarowania dostawy wody

16 marca (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

12 marca (online)
prowadzący - Jędrzej Bujny, radca prawny

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych (przepisy, doktryna, judykatura)

9 marca (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów

5 marca (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan

2 marca (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

                                                                                      LUTY                                                                                

25 lutego (online)
prowadzący - Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów.

23 lutego (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów

18 lutego (online)
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów w 2021, aktualne interpretacje.

17 lutego (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

16 lutego (online)
konferencja

Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan w gospodarce odpadowej

11 lutego (online)
prowadzący - Mikołaj Maśliński, MM Doradztwo Prawne Poznań

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wod-kan w świetle aktualnych i planowanych przepisów. Nowe zasady gospodarowania i magazynowania odpadów w kontekście BDO.

10 lutego (online)
prowadzący - Tomasz Cichoń, dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa

Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka w systemach zaopatrzenia w wodę

9 lutego (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów

2 lutego (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

                                                                                 STYCZEŃ                                                                              

29 stycznia (online)
prowadzący - prof. Bartosz Rakoczy, ekspert IGWP

Wpływ Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na branżę wod-kan

28 stycznia (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów

20 stycznia (online)
prowadzący - Piotr Passowicz, doradca podatkowy, prawnik

Podatki w branży wod-kan. Zmiany przepisów w 2021, aktualne interpretacje.

19 stycznia (online)
prowadzący - Marcin Błędzki, główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

________________________________________________________________________________________


Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1