Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż z dniem 13.11.2020 r. wejdą w życie zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące planowania ryzyka powodziowego. Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) weszła w życie 28 sierpnia 2018 r. Jej celem jest:
- osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych
- zapobieganie, wykrywanie oraz minimalizowanie skutków cyber ataków
- zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości świadczenia usług w sektorach usług kluczowych oraz w podmiotach publicznych m.in. w wodociągach, energetyce, transporcie, bankowości czy ochronie zdrowia.
Ustawa definiuje obowiązki i sankcje ale przede wszystkim jest to zbiór dobrych praktyk jak wdrożyć i utrzymać bezpieczeństwo, które warto poznać i stosować.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła