Termin webinarium:
29 maja 2020 r., godz. 9.00-13.00

Tematyka webinarium:
Profesor Bartosz Rakoczy, za pomocą platformy webinarowej, omówi poniższe zagadnienia.

1. Terminy załatwienia sprawy administracyjnej z zakresu Prawa wodnego, w szczególności w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Terminy materialnoprawne i terminy procesowe, problematyka terminu załatwienia sprawy przez PGW WP i skutki uchybienia terminom, niedopuszczalność przedłużania terminów załatwienia sprawy administracyjnej prowadzonej przez Wody Polskie.

2. Problematyka analizy ryzyka w wymiarze temporalnym.
Znaczenie analizy ryzyka działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w kontekście ustawy o koronawirusie, możliwość i dopuszczalność zmiany terminu dokonania analizy ryzyka, skutki zmiany terminu, zmiana terminu złożenia analizy ryzyka a odpowiedzialność administracyjna.

3. Problematyka opłat za usługi wodne, terminów ich wnoszenia, zapłaty, umarzania.
Opłata wodna jako opłata o charakterze publicznoprawnym, ustawy o koronawirusie a opłata za usługi wodne, dopuszczalność umarzania i odraczania opłat za usługi wodne w związku z koronawirusem.

4. Problematyka składania sprawozdań w wymiarze temporalnym.
Ustawa o koronawirusie a terminy składania sprawozdań oraz dokonywania określonych czynności, problematyka odpowiedzialności administracyjnej.

5. Problematyka zwiększonego zużycia wody w kontekście opłat za usługi wodne.
Stan szczególny a zwiększony pobór wody, zwiększony pobór wody a pozwolenie wodnoprawne, zwiększony pobór wody a opłata za usługi wodne, ocena prawna przyczyn zwiększonego poboru wody, postulaty de lege ferenda dokonania zmian w ustawie Prawo wodne.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
29 maja 2020 r., godz. 8.30

Cena:
200 zł netto od osoby
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
20 maja 2020 r., godz. 10.00-12.00

Tematyka webinarium:

 • Omówienie bieżącej sytuacji na rynku energii
 • Uprawnienia przedsiębiorstwa wod-kan jako odbiorcy energii
 • Wpływ cen energii na taryfy za świadczenie usług wod-kan
 • Otoczenie regulacyjne związane z wytwarzaniem energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa sektora
 • Przedsiębiorstwo wod-kan jako wytwórca energii elektrycznej w świetle przepisów Prawa energetycznego i ustawy o OZE
 • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – szanse i wyzwania
 • Obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności

Prowadzący:
Maciej Szambelańczyk - radca prawny, partner kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego.
Jako reprezentant Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie brał udział w pracach parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od wielu lat doradza spółkom komunalnym (m.in. w zakresie kwestii związanych z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną, odpadami czy elektromobilnością). Autor szeregu publikacji związanych z infrastrukturą. Jeden z redaktorów komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii (wyd. Wolters Kluwer, 2016). 

Krzysztof Sikorski - radca prawny kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Członek zespołu specjalizującego się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie prawa energetycznego, kwestii związanych z usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a także w świadczeniu usług prawnych na rzecz sektora komunalnego. Członek zespołu doradzającego Izbie Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z szeroko pojętą infrastrukturą. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. W ramach programu LLP Erasmus studiował na Uniwersytecie w Bayreuth. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych niemieckich kancelarii prawnych specjalizującej się w prawie energetycznym.

logo WKB

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
20 maja 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

170 zł netto od osoby - członkowie IGWP
200 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
26 maja 2020 r., godz. 10.00-12.00

Tematyka webinarium:
Praca z domu poza licznymi korzyściami jest także ... wyzwaniem. Wymaga dużej samodyscypliny i determinacji. Ktoś (szef) nam zaufał, umożliwił oszczędność czasu i większą elastyczność. Czym jest w ogóle praca zdalna i czego należy mieć świadomość? Prawdy i mity o pracy zdalnej.

Jak zarządzać sobą podczas pracy zdalnej? Jak optymalnie wykorzystać czas? Jak motywować się do działania, kiedy dokoła nas czyha wiele „rozpraszaczy”?

Prowadząca odpowie na te i inne pytania, przekaże także praktyczne wskazówki, wypracowane na podstawie 8 lat doświadczenia w pracy zdalnej.

Anna Dolot ChilliZet

Prowadzący:
dr Anna Dolot - trener biznesu z czternastoletnim doświadczeniem, doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi badania naukowe, głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od 11 lat wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK (studia podyplomowe oraz MBA). Od ponad 5 lat zajmuje stanowisko Eksperta HR w Grupie ATERIMA (rekrutuje i dba o rozwój pracowników). Dzieli się swoją wiedzą, pisząc m.in. dla Rzeczpospolitej, Personelu i Zarządzania, Forbesa, Onetu i HR Polska.
Przygotowała i przeprowadziła ponad 400 szkoleń, tworzy kompleksowe programy rozwojowe, pracuje zdalnie od 8 lat.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
26 maja 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

150 zł netto od osoby - członkowie IGWP
170 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium
27 maja, godz. 10.00 - 14.30

Tematyka webinarium
Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenia „taryfowego” oraz dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z organem regulacyjnym.

 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Podwyżki cen energii elektrycznej oraz inne uzasadnione przypadki złożenia wniosku
 • Decyzje organu regulacyjnego – przykłady, omówienie, podstawy prawne
 • Problematyczne kwestie związane z wypełnieniem tabel kalkulacyjnych
 • Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem, na wnioski taryfowe

Prowadzący:
Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
27 maja 2020 r., godz. 9.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy online

 

Termin webinarium:
19 maja 2020 r., godz. 9.00-13.00

Cel webinarium:
Celem spotkania jest przedstawienie:

 • zmian przepisów podatkowych istotnych dla branży wod-kan, wchodzących w życie w 2020r., w tym zmian wynikających z przepisów dotyczących COVID-19,
 • wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków w branży wod-kan w trakcie kryzysu, wynikających z aktualnych wyroków i interpretacji

Webinarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w szczególności pracowników działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw wod-kan.

Tematyka webinarium:
1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o COVID-19)

 • Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT7M od lipca 2020. Obowiązujące obecnie załączniki do deklaracji VAT-7, które zostaną „wchłonięte” przez JPK_VAT7M lub będą objęte obowiązkiem składania oddzielnie od JPK_VAT7M.
 • Omówienie poszczególnych oznaczeń cyfrowych i literowych, które będą podawane w JPK_VAT7M. Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł za błędy w złożonym JPK_VAT7M zmienione ustawą o COVID-19.

2. Stawka VAT na usługi świadczone przez przedsiębiorstwa wod-kan – nowa „matryca” stawek VAT od 1.07.2020, WIS-W, aktualne interpretacje

Ustawa o COVID-19 – zmiana terminu wejścia w życie nowej „matrycy stawek”, możliwość występowania o wiążącą informację stawkową (WIS-W) – przełomowe znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan – możliwość uzyskania wiążącego potwierdzenia prawa stosowania stawki 8% dla wielu spornych dotychczas usług np. budowy przyłącza, montażu, wymiany wodomierza, przyłączenia do sieci, usuwania awarii.

Omówienie (w kontekście ww. zmian) aktualnych interpretacji i wyroków dot. ustalania stawki VAT m. in. Dla usług:

 • montażu, wymiany, plombowania wodomierzy, konfiguracji na nakładek radiowych na wodomierzach;
 • ekspertyzy wodomierza na zlecenie;
 • budowy przyłącza i usług usuwania awarii na zlecenie;
 • czynności przyłączenia odbiorców do sieci wodociągowej;
 • ponownego włączenia przyłącza wodociągowego;
 • sprzedaży wody poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę;
 • wymknięcia wody na czas budowy innych sieci niż wod-kan;
 • ponownego i kolejnego odbioru sieci lub przyłącza z przyczyn leżących po stronie inwestora;
 • uzgodnienia/opinii dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego, udrożnienia ciągu kanalizacyjnego, czyszczenia kanalizacji, usunięcia punktowego uszkodzenia wodociągu.

3. „Biała lista podatników” i „podzielona płatność” – praktyczne podsumowanie (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o COVID-19)

 • Obowiązek zapłaty na rachunek zawarty w wykazie podatników VAT („biała lista”) w świetle obowiązujących przepisów oraz najnowszych objaśnień i interpretacji MF i organów podatkowych, w tym zagadnienia problemowe związane m. in. ze sposobem obliczania limitu wartości transakcji 15 000 zł, rachunkami gospodarki własnej banków, składaniem zgłoszenia ZAW-NR (w tym ułatwienia wynikające z ustawy o COVID-19)).
 • „Biała lista” a „podzielona płatność” – wpływ zapłaty przy jej użyciu na zakres obowiązków w zakresie zapłaty na rachunek z „białej listy.”
 • Zagadnienia problemowe związane „podzieloną płatnością” m. in. dokonywanie kompensat, solidarna odpowiedzialność, korekty.

4. „Ulga na złe długi” w VAT i PDOP – nowe przepisy od 1.01.2020, zmiany wynikające z ustawy o COVID-19

 • „Ulga na złe długi” – korekta przychodu / kosztu podatkowego przez wierzyciela / dłużnika – znaczenie nowych przepisów dla branży wod-kan.
 • „Ulga na złe długi” w PDOP a „ulga na złe długi” w VAT (w tym ułatwienie w korzystaniu z ulgi w VAT w zw. z najnowszymi wyrokami TSUE).
 • Zmiany w „uldze na złe długi” wprowadzone ustawą o COVID-19.

5. Podatki w ustawie o COVID-19 – pozostałe zagadnienia

 • Odliczenie darowizn przekazanych na cele walki z epidemią.
 • Podwyższenie na lata 2020 i/lub 2021 limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń o charakterze socjalnym (świadczenia z ZFŚS, zapomogi, dopłaty do wypoczynku).
 • Przesunięcie terminów wykonania niektórych obowiązków ciążących na podatnikach (złożenie zeznań rocznych w PIT / CIT, sprawozdań finansowych, wpłaty zaliczek na PIT).
 • Zawieszenie postępowań podatkowych i kontroli podatkowych na czas epidemii oraz wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Umożliwienie przesyłania oświadczeń o popełnieniu czynu zabronionego („czynnego żalu”) drogą elektroniczną.

6. Aktualne interpretacje i wyroki - pozostałe zagadnienia

 • Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z wykonania usług budowlanych – zmiany wynikające z wyroku TS UE z 2.05.2019.
 • Opodatkowanie sprzedaży budynków, budowli lub ich części przez przedsiębiorstwo wod-kan po zmianie definicji ustawowej „pierwszego zasiedlenia”.
 • Umorzenie (zwolnienie z długu) a przedawnienie wierzytelności – skutki podatkowe – kiedy przedsiębiorstwo ma obowiązek wystawić PIT-11 (dawniej PIT-8C).
 • Zaliczanie do KUP wierzytelności odpisywanych jako nieściągalne, w tym znaczenie nowych przepisów pozwalających na „ogłoszenie konsumenckiej” przez mikroprzedsiębiorców.

Prowadzący:
Piotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
18 maja 2020 r.

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Termin webinarium:
21 maja 2020 r., godz. 10.00-13.00

Cel:
Przedstawienie zasad ubiegania się o powyższe dofinansowanie.
Webinarium skierowane jest do:

 • Przedsiębiorstwa wod-kan posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które spełniają następujące kryteria:

o wystąpił spadek obrotów (co najmniej na poziomie 15% w stosunku do dwóch porównywanych miesięcy z 2019 r. lub 25% w porównaniu miesiąc do miesiąca)

o istnieją możliwości organizacyjne do obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub wprowadzenie przestoju ekonomicznego wobec niektórych grup zawodowych

 • Inne przedsiębiorstwa prywatne i komunalne, które chcą skorzystać z ww. dofinansowania

Tematyka:
Negatywne konsekwencje pandemii wpływają także na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Spowolnienie gospodarki wiąże się bowiem ze spadkiem sprzedaży wody oraz mniejszym zrzutem ścieków ze strony niektórych zakładów produkcyjnych. Co więcej, dostrzegalny jest wzrost problemów z płatnościami ze strony odbiorców zaliczanych do grupy gospodarstw domowych. Ponadto, część przedsiębiorstw wod-kan ograniczyło czas pracy Biur Obsługi Klienta.

Mając na uwadze powyższe przedsiębiorstwa wod-kan poszukują oszczędności lub dodatkowych środków, które zapewnią im płynność finansową. Jednym z takich rozwiązań może być dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wskazane dofinansowanie udzielane jest w trybie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. Specustawa ws. COVID-19.

Program:
Część 1 – omówienie przepisów wraz z ćwiczeniami

1. Wprowadzenie
2. Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w trybie art. 15g Specustawy ws. COVID-19
3. Tryb uzyskania dofinansowania
4. Wybór przedstawicieli pracowników
5. Podsumowanie

Przerwa

Część 2 – Omówienie wybranych dokumentów oraz sesja pytań i odpowiedzi

1. Omówienie przykładowego porozumienia z pracownikami o wprowadzeniu obniżonego wymiaru czasu pracy
2. Omówienie przykładowego regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników
3. Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący:
Mikołaj Maśliński - prawnik, właściciel Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Marta Duda-Frankowska - adwokat, Kancelaria adwokacja Duda-Frankowska

Paulina Skonieczna-Masternak - adwokat, mediator, Skonieczna-Masternak Kancelaria Adwokacka

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21 maja 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe, w tym wzory dokumentów:

1. Wzór porozumienia z pracownikami w sprawie wprowadzenia przestoju ekonomicznego
2. Wzór porozumienia z pracownikami w sprawie wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy
3. Wzór porozumienia z pracownikami mieszany (przestój ekonomiczny + obniżony wymiar czasu pracy)
4. Wzór pisma przewodniego do Okręgowego Inspektora Pracy
5. Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników
6. Wzór ogłoszenia pracodawcy o wyborach
7. Wzór uchwały o wyborze przewodniczącego komisji wyborczej
8. Wzór oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody o kandydowaniu na przedstawiciela pracowników
9. Wzór ogłoszenia komisji wyborczej o wyborach
10. Wzór karty do głosowania
11. Uchwałę o wyborze przedstawicieli pracowników

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
240 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
22 maja 2020 r., godz. 10.00-14.00

Tematyka:

 • Zagrożenia w środowisku pracy związane z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-19.
 • Regulacje prawne i wytyczne regulacyjne odnoszące się do zagrożenia epidemicznego.
 • Funkcjonowanie zakładu pracy w okresie zagrożenia epidemicznego – aspekty formalne i praktyczne.
 • Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie występujących zagrożeń epidemicznych.
 • Instrukcje pracy – ich rola i aspekty praktyczne wdrażania.
 • Rola pracodawcy, kadry zarządzającej i służby bhp w zapewnieniu warunków bhp pracownikom.

Prowadzący:
mgr inż. pożarnictwa Andrzej Potrepko - specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – wydział inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Praktyka zawodowa: 30 lat służby Państwowej Straży Pożarnej, od 10 lat praktyka zawodowa czynna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 15 lat współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki raz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jako wykładowca. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie w obszarach konsultacji, szkoleń oraz wydawniczym od 2002 r.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
22 maja 2020 r., godz. 9.30

Cena:
obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącymi na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe

220 zł netto od osoby - członkowie IGWP
240 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Termin webinarium:
15 maja 2020r., godz. 10.00 - 13.00 

Cel i tematyka szkolenia: 
W ramach webinarium zostaną omówione prawne aspekty zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, z uwzględnieniem kwestii budowy lokalnego systemu pobierania opłat za odprowadzanie „deszczówki”. Omówione zostaną wyzwania związane z retencją, zapobieganiem suszy oraz postępowaniem w czasach COVID-19.

Wykładowcy:
dr Jędrzej Bujny - Radca Prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:

Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
14 maja 2020 r.

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

270 zł netto od osoby - członkowie IGWP
330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem).

Formularz zgłoszeniowy on-line

 

Termin webinarium
13 maja, godz. 10.00 - 14.30

Tematyka webinarium
Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki w oparciu o przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenia „taryfowego” oraz dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z organem regulacyjnym.

 • Zasady konstruowania taryf za wodę i ścieki
 • Podwyżki cen energii elektrycznej oraz inne uzasadnione przypadki złożenia wniosku
 • Decyzje organu regulacyjnego – przykłady, omówienie, podstawy prawne
 • Problematyczne kwestie związane z wypełnieniem tabel kalkulacyjnych
 • Wpływ kryzysu, związanego z koronawirusem, na wnioski taryfowe.

Prowadzący:
Marcin Błędzki - Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
13 maja 2020 r.

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

250 zł netto od osoby - członkowie IGWP
290 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

Formularz zgłoszeniowy on-line

 

Termin webinarium:
14 maja 2020r., godz. 9.30 - 13.30

Tematyka webinarium:
Obecna sytuacja, wymuszająca działanie w nietypowych ramach organizacyjnych, często postrzegana jest jako czynnik obniżający efektywność funkcjonowania firmy. Definicyjnie kryzys to „okres przesilenia, punkt zwrotny wynikający z załamania dotychczasowej linii rozwoju”. Przesilenie oznacza punkt, od którego sytuacja zaczyna się polepszać. Warto spojrzeć na obecną sytuację jako szansę na usprawnienie licznych aspektów funkcjonowania firmy. Wiele przedsiębiorstw może wyjść z kryzysu jako silniejsze i „strategicznie odświeżone”.

Cały szereg dobrych pomysłów na zmiany odkładamy na później. Powody są różne - spodziewany opór załogi, brak czasu, ryzyko pogorszenia sytuacji, a nawet brak odwagi. Zawsze najtrudniejszym elementem jest przekonanie innych, że zmiany są potrzebne. „Podpal platformę” - to stare hasło menadżerów wprowadzających zmiany. Sprawmy by ludzie poczuli kryzys i konieczność przezwyciężania go. Paradoksalnie, problemy związane z przestawieniem pracy przedsiębiorstwa na tory kryzysowe możemy potraktować jako prezent. Nikt już nie wątpi, że jest źle lub co najmniej trudno. A to oznacza, że kiedyś - wcześniej czy później - będzie lepiej. Wykorzystajmy ten moment na zaplanowanie i wprowadzenie zmian, które podniosą efektywność funkcjonowania naszych przedsiębiorstw.

Prezentowana koncepcja, oparta jest na koncepcjach zarządzania zmianą, przy czym wykładowca będzie traktował teorię jedynie jako punkt odniesienia dla poszukiwania całkiem praktycznych rozwiązań.

Program:
· Kryzys w zarządzaniu jako szansa na wprowadzenie zmian - pozytywne konsekwencje dezorganizacji

· Mechanizm wprowadzania zmian i związane z nim problemy zarządcze

· Kryzys a kluczowe problemy i błędy związane z wdrażaniem zmian

· Jakie kierunki zmian otwierają przed nami obecne trudności?

· Kluczowy problem - jak przełamać status quo - jak kryzys przekuć w szansę na sukces

· Dlaczego ludzie nie lubią zmian - prawdziwe źródła oporu i „kryzysowa szansa” ich przełamania

· Dlaczego nam się nie uda? - kluczowe pytanie prowadzące do sukcesu

· Problemy w firmie jako szansa na wyłonienie liderów zmian

· Budowanie wizji i strategii zmiany w sytuacji nieprzewidywalności

· Główne bariery we wprowadzaniu nowych rozwiązań – problem z akceptacją i mobilizacją załogi. Czy kryzys może służyć usprawnieniu komunikacji wewnętrznej?

· Przełamywanie barier organizacyjnych i strukturalnych – szanse wynikające z niepewności

· Przełamywanie sytuacji kryzysowej jako źródło motywacji i wzrostu zaangażowania

· Przechodzenie przez trudności i niepowodzenia w procesie wdrażania nowych rozwiązań

· Otwartość na kryzys – problemy z utrwaleniem nowych rozwiązań

Prowadzący:
Jakub Danielak - socjolog, doradca i trener biznesu. Od przeszło 20 lat realizuje projekty usprawniające procesy zarządcze w firmach typu utilities - dostarczających usług bytowych szerokiemu gronu klientów. Prowadzone przez niego od 1992r. Biuro Badań i Analiz Społecznych, dzięki współpracy z klientami, przeszło ciekawą ewolucję od badań przez doradztwo w zakresie zarzadzania, po prowadzenie szkoleń i warsztatów. Doradca i autor projektów - strategii, planów, analiz, wdrażania - dla kilkudziesięciu firm sektora usług publicznych. Od ogromnych (PGE, Tauron), przez średnie (PEC-e. MPWiK-i), po całkiem małe firmy usługowe. W ciągu niemal 30 lat działalności - przeprowadził kilkaset projektów podnoszących efektywność zarządzania.

Kontakt z organizatorem - nadsyłanie zgłoszeń:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
13 maja 2020 r.

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby - członkowie IGWP
340 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu (komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem).

Formularz zgłoszeniowy online

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła