Dr inż. Tomasz Bergier

Adiunkt w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie, wiceprezes Fundacji Sendzimira. Jego zainteresowania to naukowe i praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważonej gospodarki wodnej. Badacz, popularyzator, projektant rozwiązań i urządzeń inżynierii ekologicznej i zielonej infrastruktury. Wykładowca, trener i koordynator Letniej Akademii „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” od początku jej istnienia (1998). Jeden z inicjatorów i wykonawców polsko-niemieckiego projektu SaLMaR (Sustainable Land and Water Management of Reservoir Catchments), członek Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Krakowa, koordynator europejskiego programu EasyEco 2005-2007. Autor licznych publikacji naukowych, redaktor podręcznika „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” i serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój: Zastosowania”.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: