Ustawy

Konsultacje projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów RZGW PGWWP
Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na zapytanie IGWP
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego
Najnowsze informacje w sprawie ustawy Prawo wodne
Zdjęcie z porządku obrad Sejmu z dnia 07.07.2017 r. projektu ustawy Prawo wodne
Drugie czytanie projektu ustawy - Prawo wodne
Sprawozdanie z prac połączonych Komisji Sejmowych w sprawie nowego Prawa wodnego
Trzy miesiące do obowiązku złożenia audytu energetycznego
Sprawozdanie z prac Podkomisji w sprawie nowego Prawa wodnego z dn. 22 czerwca br.
Nowy projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 26.04.2017 roku
Nowy jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Konferencja w spr. projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
Zmiana ustawy o odpadach
Rząd wycofuje się z podwyżek opłat za pobór wód w 2017 roku
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 13.10.2016 roku
Konsultacje - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Obniżenie stawek za pobór wód między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1