Ustawy

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202)
Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące Kodeksu pracy
Projekt ustawy "Prawo Wodne" z dnia 11.08.2016r.
Stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Nowa ustawa - Prawo Wodne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości przez posiadacza zależnego gruntów i budynków, który zawarł bezpośrednią umowę z właścicielem.
Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja ustawy o OZE - przesunięcie o pół roku wejście w życie przepisów dotyczących systemu aukcyjnego.
Plan pracy Senackiej Komisji Środowiska
Podatek od nieruchomości za czasowe zajęcie nieruchomości
Rozliczanie ścieków od odbiorcy pobierającego wodę z wodociągu i z własnej studni
Refundacja zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
Nowe zasady zatrudnienia na czas określony.
Prezydent RP podpisał ustawę
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego
Uwagi do projektu ustawy o strategicznych inwestycjach.
Projekt ustawy o UOKiK

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnym: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnym: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1