Witold Słowik

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Odpowiada za realizację programów infrastrukturalnych, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020 oraz instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Pełni nadzór dotyczący systemu projektów indywidualnych i generujących dochód, dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz dofinansowania w sektorze gospodarki odpadami. Koordynuje współpracę z inicjatywą JASPERS i nadzoruje realizację zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym działań Platformy PPP oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: