dr inż. Wojciech KORAL
Adiunkt Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W latach 2001-2016 pracownik PWiK sp. z o.o. w Gliwicach. 
Współpracował z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami wodociągowymi na terenie Polski w zakresie: gospodarki wodomierzowej, ograniczania strat wody, strefowania sieci wodociągowej, analiz awaryjności sieci wodociągowej, badań i regulacji ciśnienia zaworami hydraulicznymi, badań i regulacji pompowni sterowanych przetwornicami częstotliwości czy wdrażania systemów monitoringu.
Autor koncepcji ograniczania strat wody dla kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych, aktywnie współuczestniczył w ich wdrożeniu m.in. w PWIK Gliwice (od 2002 roku), BPK Bytom (2009-2013) czy MPWiK Będzin (2010-2014).
Autor ok. 100 wystąpień na konferencjach o zasięgu światowym (m.in. na konferencjach IWA z cyklu „WaterLoss”), międzynarodowych i krajowych oraz sympozjach specjalistycznych oraz autor/współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach specjalistycznych.

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: