III KONFERENCJA WODA. ŚCIEKI. OSADY - WARSZAWA 7-8 GRUDNIA 2016

       W dniach 7-8 grudnia odbyła się w Warszawie Konferencja Woda.Ścieki.Osady zorganizowana po raz trzeci przez IGWP. Dwie poprzednie edycje dotyczyły problematyki osadów i ścieków, tegoroczna poświęcona była wodzie. W tegorocznej konferencji udział wzięło 150 uczestników. Podczas Konferencji zostały omówione plany związane z wprowadzeniem ustawy Prawo Wodne i ewolucją warunków ekonomicznych funkcjonowania branży, analizowano szczegółowo zagadnienia związane z gospodarką wodną prowadzoną przez przedsiębiorstwa branży, w tym strefy ochrony ujęć wody, sposoby i znaczenie pomiarów zużycia wody, konieczność ograniczenia strat wody. Swoje prelekcje zaprezentowali Pani Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Pan Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska, Pani dr inż. Izabela Godyń z Politechniki Krakowskiej, Państwo Malwina Piwońska (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie), Michał Żmijewski (Piątka S.J.), dr Florian Piechurski (Politechnia Śląska), Rafał Spławski (Aparator Powogaz S.A.), Paweł Powierza (Kamstrup), Bertrand Bisch (Diehl Metering), i Robert Link (Itron). Tematem skupiającym duże zainteresowanie był temat związany z Centralnym regulatorem cen. Temat ten został szczegółowo omówiony przez Pana Mateusza Bogdanowicza, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Pan Przemysław Paul z Deloitte Consulting S. A. Podczas tego panelu omówione zostały również systemy obowiązujące w innych krajach. Drugi dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom bezpieczeństwa wody. Podczas prelekcji i warsztatów – które w sposób praktyczny poruszał zagadnienia planów bezpieczeństwa wody głos zabrali: Pani Anna Kamińska - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Pani mgr inż. Barbara Mulik - doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody, Pani prof. Izabela Zimoch z Politechniki Śląskiej oraz Pan Piotr Czerwczak z Wodociągów Słupskich.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas Konferencji przez prelegentów.

Wszystkie pliki możecie Państwo pobrać w formacie PDF

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały