Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazuje Państwu „Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”, na których brak narzekało od lat środowisko branżowe.

Przy opracowaniu starano się pominąć istniejące interpretacje (wyroki sądów administracyjnych i UOKiK) opierając się na przesłankach wyłącznie technicznych i doświadczeniach eksploatacyjnych branży.

„Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych” opracowane zostały przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i IGWP. Prace trwały ponad rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA SIECI WOD-KAN

 1. Robert Bugała - Kierownik Działu Techniki i Rozwoju PEWIK Gdynia
 2. Magdalena Borowczyk-Zalewska - Główny Specjalista ds. Prawnych IGWP
 3. Marcin Derda - Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wodociągowej RPWIK Sosnowiec
 4. Roman Duda - Kierownik Działu Technicznego Wodociągów Kielce
 5. Małgorzata Duma-Michalik - Dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych i Nowych Technologii MPWIK Kraków
 6. Piotr Frysztak - Wiceprezes Wodociągów Tarnowskich
 7. Adam Gołębiewski - Główny Specjalista ds. Technicznych IGWP
 8. Anna Janowska - Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego PWIK Inowrocław
 9. Dariusz Kowalski - Profesor Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej
 10. Maciej Nowak - Kierownik Działu Sieci Wodociągowej PWIK Olsztyn
 11. Gabriela Podbielska - Pracownik Działu Rozwoju MPWIK Warszawa
 12. Eugeniusz Szepietowski - Kierownik Działu Technicznego PWIK Olsztyn
 13. Lucyna Żurek - Kierownik Działu Inwestycji PWIK Dąbrowa Górnicza

DORADCY:

1. Danuta Brymerska - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Wodociągów Kielce
2. Henryk Bylka - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
3. Marta Sroczyk - Kierownik Działu Rozwoju Technicznego
4. Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady IGWP, Prezes Wodociągów Tarnowskich

RECENZENCI:

1. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Politechnika Warszawska
2. prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski Politechnika Gdańska

 

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF