Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Oferta w zamówieniach publicznych – Praktyczny przewodnik dla wykonawców

Oferta w zamówieniach publicznych – Praktyczny przewodnik dla wykonawców

Nakład wyczerpany

Niniejsza publikacja stworzona została jako narzędzie pomocy dedykowane tak wykonawcom, jak i zamawiającym, w procesie udzielania zamówień publicznych w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Żywimy nadzieję, iż ułatwi wykonawcom skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne, stanowiąc również wsparcie dla zamawiających, pozostawionych w gąszczu nowych, skomplikowanych regulacji.

W publikacji tej autorzy starali się uwzględnić swoje bogate doświadczenie zdobyte przy kompleksowej obsłudze postępowań o udzielnie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiających oraz wykonawców, jak również dotychczasowy dorobek orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, a wcześniej Zespołu Arbitrów, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, czy też dorobek znamienitych przedstawicieli doktryny.

Link do zamówień:

https://sklep.mustreadmedia.pl/produkt/oferta-w-zamowieniach-publicznych-wedlug-nowej-ustawy-pzp-praktyczny-przewodnik-dla-wykonawcow/