Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych

Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych

Nakład wyczerpany

 Praca zbiorowa pod redakcją: Mariana Kwietniewskiego, Magdaleny Tłoczek, Leszka Wysockiego.

Autorzy: Wojciech Dąbrowski, Marian Kwietniewski, Rafał Miłaszewski, Barbara Morga, Andrzej Roszkowski, Jerzy Starzyński, Klara Szatkiewicz, Magdalena Tłoczek, Bogna Wichrowska i Leszek Wysocki.

Podstawą wyboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego jest wiedza o dostępnych na rynku produktach połączona z doświadczeniami eksploatatorów sieci wodociągowych. Kładąc główny nacisk na potrzebę uzyskania takiej wiedzy, w niniejszym opracowaniu przedstawiono zakres niezbędnych informacji, przywołując jednocześnie materiały źródłowe, które zawierają szczegółowe normy, instrukcje czy też wytyczne budowy sieci wodociągowych. Istotnym elementem procesu doboru są także kryteria, które pozwalają na względne porównanie poszczególnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na podstawie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera podstawy doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, obejmuje więc, poza charakterystyką wyrobów i kryteriami, również procedurę postępowania zmierzającą do wyboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania.

Praca powstała na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. pod patronatem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy.

Nakład wyczerpany.