Kongres EurEau 2018 w Limassol
Tegoroczny kongres odbędzie się na Cyprze, dzięki gościnności cypryjskiej organizacji wodociągów i kanalizacji. Innowacyjne rozwiązania, które zostały zaproponowane przez organizacje z całej Europy (również przez polskie przedsiębiorstwa), zostaną ocenione, a najlepsze zaprezentowane podczas kongresu.

Spotkania z członkami federacji
Carla Chiaretti z Sekretariatu Generalnego spotkała się z włoską organizacją Utilitalia. Zaprezentowała stanowisko EurEau dotyczące dyrektywy w sprawie wody do picia podczas konferencji w Mediolanie.
Oliver Loebel uczestniczył w spotkaniu brytyjskiej organizacji Water UK. Poświęcone zostało priorytetom EurEau oraz sytuacji po Brexicie.

Oliver Loebel spotkał się także z zarządem holenderskiej organizacji VEWIN, głównie w celu przedyskutowania propozycji dyrektywy w sprawie wody do picia.

Raport Roczny EurEau

Raport za 2017 rok jest już dostępny w języku angielskim, można go znaleźć na stronie EurEau.

Kongres EurEau

Nadrzędnym tematem kongresu, który odbędzie się w listopadzie, jest innowacyjność w sektorze wod-kan. Każdy kraj będzie miał możliwość zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania. Zachęcam Państwa do zgłaszania mi propozycji na adres e-mail (poniżej), do dnia 20 kwietnia.

Szanowni Państwo,

W dniu 7-9 listopada odbędzie się kongres federacji EurEau, który poświęcony będzie innowacjom w branży wod-kan. W EurEau zdefiniowano innowacje jako "znajdowanie wyjątkowych pomysłów, które prowadzą do powstania nowego urządzenia, procesu lub usługi". Każdy kraj może zaprezentować swoje osiągnięcie, projekt, który znacząco zmienił spojrzenie na pewną część działalności, wzbogacił rynek o nowe rozwiązanie. Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji i przesyłanie opisu rozwiązania (maks. jedna strona) do Pani Klary Ramm na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia.

Dorota Jakuta
Prezes Izby

 

Spotkanie EurEau z organizacją cypryjską.

Oliver Loebel spotkał się z Iacovosem Papaiacovou, aby omówić kwestię organizacji w listopadzie kongresu EurEau oraz w celu przedyskutowania aktualnych dla branży kwestii., szczególnie udziału Cypru, Bułgarii i Grecji w projekcie WATenERGY w ramach Interreg.

Światowy Kongres Wodny w Brazylii

21.03 odbędzie się debata transmitowana przez internet, dotycząca zarządzania gospodarką w obiegu zamkniętym w mieście. Wykład wprowadzający wygłosi Dr Håkan Tropp, Dyrektor Programu Zarządzania w Sektorze Wodnym OECD. W dyskusji weźmie także udział Miriam Feilberg (Dania, DANVA ), Shigenori Asai (Japonia, Japan Water Forum), Dr.Thomas Honer (firma Windhoek Goreangab) i Paula Keohe, (wodociągi San Francisco).
Moderatorem jest Bruno Tisserand, Prezydent EurEau.

Zmiany prawne procedowane aktualnie na szczeblu unijnym będą wkrótce obowiązywać w Polsce. Dlatego Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, będąc członkiem EurEau, podejmuje działania na rzecz branży wod-kan również w instytucjach UE. W dniu 21 lutego odbyło się spotkanie przedstawicielek IGWP – Prezes Doroty Jakuty i reprezentantki Izby w EurEau Klary Ramm z Komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem.

Zrównoważone Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych – wnioski po kongresie EurEau w Bilbao

Członkowie kongresu podsumowali swoje spostrzeżenia oraz wnioski, na razie w formie dokumentu wewnętrznego, ale wkrótce zostaną one opublikowane. W tym samym czasie ONZ opublikowała notę na temat celu 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami.

Dyrektywa w sprawie wody do picia

Draft wyciekł. Proszę o kontakt jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami.

Microplastik: komentarz EurEau

Konsultant finalizuje studium dla KE, dotyczące nieumyślnego powstawania mikroplatiku w życiu produktów. EurEau przesłała szczegółowe uwagi, które powinny być uwzględnione przy redagowaniu Strategii Plastiku. Więcej na stronie http://www.eumicroplastics.com/

Polecamy Państwa uwadze pozycję „Europejska woda w liczbach. Zarys sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Europie.” Edycja 2017 r. to opracowany przez eksperta IGWP -  Klarę Ramm, na podstawie danych EureEau, krótki raport (wydanie jest kontynuacją i rozszerzeniem edycji z 2009 r.), który mimo skondensowanej formy jest kompleksowym przeglądem sektora wod-kan w Europie.

Publikację tę udostępniamy w linku:

https://indd.adobe.com/view/25310e80-338a-4dec-bb60-1288b6e83f76

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Unia Europejska
Farmaceutyki w środowisku

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne. Grupa robocza Parlamentu Europejskiego Rolnictwo i gospodarka wodna, opracowała wytyczne do dalszej dyskusji tak aby uzyskać opinię interesariuszy oraz wsparcie polityczne dwóch posłów PE: Michela Dantin i Petera Liese. Dostęp do konsultacji online oraz informacja na temat spotkania grupy roboczej znajdują się na blogu EurEau. Weźmiemy udział w konsultacjach.

DG SANTE i chloran

Ekspert EurEau uczestniczył w spotkaniu w sprawie regulacji stosowania środków biobójczych.