Prawo

Prawo

Jednym z ważniejszych zadań IGWP jest zapewnienie członkom wpływu na otoczenie prawne, regulujące warunki funkcjonowania branży.

Reprezentując członków, przedstawiciele Izby aktywnie uczestniczą w pracach legislacyjnych na szczeblach rządowym, parlamentarnym, samorządowym, uczestniczą w oficjalnych i roboczych spotkaniach organów władzy publicznej, administracji samorządowej oraz innych instytucji i organizacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Współpracują z europosłami i polskimi parlamentarzystami.

IGWP w celu realizacji  ww. zadań tworzy projekty aktów prawnych, jak również na bieżąco monitoruje i uczestniczy w pracach legislacyjnych na każdym z etapów tworzenia przepisów.

W celu wypracowania jak najkorzystniejszych propozycji legislacyjnych IGWP powołuje zespoły eksperckie, jak również konsultuje z Członkami IGWP, dzięki czemu każdy z Członków ma możliwość   realnego wpływu na działalność legislacyjną IGWP.

IGWP w celu wsparcia i pomocy Członkom Izby sporządza także m.in. analizy prawne i ekonomiczne.