Patronat honorowy

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” udziela patronatu inicjatywom o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadregionalnym, które mają szczególny charakter oraz istotne znaczenie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a których cele i przewidywane rezultaty zgodne są z zasadami i wartościami Izby.

Regulamin przyznawania patronatu

Wniosek o przyznanie patronatu

Wykaz patronatów 2022

 1. PAT/1/2022
  Organizator: Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
  XX Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków pt. „EKSPLOATATORZY DLA EKSPLOATATORÓW”.
  18-20 maja 2022 BIAŁOWIEŻA
 2. PAT/2/2022
  Organizator: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
  I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości przez Wodociągi Polskie

  16 marca 2022 r.
  www.lp-wip.pl/ochrona-srodowiska-w-nowej-rzeczywistosci
 3. PAT/3/2022
  Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  MonGOS International Conference: Water and Sewage in the Circular Economy Model
  30.06-01.07.2022.
  www.mongos-conference.pl
 4. PAT/4/2022
  Organizator: Portal branżowy PUMPLAB
  GREEN ENERGY CONGRESS – II EDYCJA
  04-05.10.2022.
  https://greenenergycongress.pl/
 5. PAT/5/2022
  Organizator: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROPOL Sp. z o.o.
  W trosce o wodę – „Światowy Dzień Wody 2022”
  22.03.2022.
 6. PAT/6/2022
  Organizator: Retencja Sp. z o.o.
  Konferencja STORMWATER POLAND 2022
  28-29.09.2022.
  https://stormwaterpoland.com/
 7. PAT/7/2022
  Organizator: Fundacja Veolia Polska
  Konferencja: PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym – przykłady z Europy, inspiracje dla Polski
  01-02.06.2022.
  https://www.fundacja.veolia.pl/aktualnosci/konferencja-ppp-w-sektorze-wodno-kanalizacyjnym
 8. PAT/8/2022
  Organizator: BIOPRO Sp. z o.o.
  EKOGMINA V FORUM PRAKTYKÓW
  15-16.09.2022.
  https://ekogmina.biopro.pl
 9. PAT/9/2022
  Organizator: Inżynieria Bezwykopowa
  XX Międzynarodowa Konferencja, Wystawa, Pokazy Technologii „Inżyniera Bezwykopowa”
  21-23.06.2022 r.
  https://konferencje.inzynieria.com/ib2022/program/
 10. PAT/10/2022
  Organizator: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
  ECOHYDROLOGY FOR WATER SECURITY
  8-10.06.2022 r.
  http://pth.home.pl/pobierz/EH_Symposium_Programme.pdf
 11. PAT/11/2022
  Organizator: PROIDEA Sp. z o.o.
  AQUATHON
  11-12.06.2022 r.
  https://aquathon.pl/
 12. PAT/12/2022
  Organizator: Polska Agencja Przedsiębiorczości S.A.
  IX edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
  14-15.11.2022 r.
  https://polskikongres.pl/
 13. PAT/13/2022
  Organizator: ABRYS Sp. z o.o.
  26. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
  18-19.10.2022 r.
  https://envicon.abrys.pl/
 14. PAT/14/2022
  Organizator: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
  III Konferencja Naukowo-Techniczna pn. Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych
  17-19.05.2023 r.
 15. PAT/15/2022
  Organizator: WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.
  Konferencja naukowo-techniczna pn. Wyzwania branży wod.-kan. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
  21-23.09.2022 r.
  https://www.wobi.pl/konferencja.html
 16. PAT/16/2022
  Organizator: Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego
  Hydro Forum 2022
  21-23.09.2022 r.
  https://hydroforum.com.pl/  
 17. PAT/17/2022
  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.
  Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej
  7-9.11.2022 r.
  https://konferencje.inzynieria.com/gwiop2022/