Patronat honorowy

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” udziela patronatu inicjatywom o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i ponadregionalnym, które mają szczególny charakter oraz istotne znaczenie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a których cele i przewidywane rezultaty zgodne są z zasadami i wartościami Izby.

Regulamin przyznawania patronatu

Wniosek o przyznanie patronatu

Wykaz patronatów

 1. PAT/1/2022
  Organizator: Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
  XX Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków pt. „EKSPLOATATORZY DLA EKSPLOATATORÓW”.
  18-20 maja 2022 BIAŁOWIEŻA
 2. PAT/2/2022
  Organizator: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
  I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona Środowiska w Nowej Rzeczywistości przez Wodociągi Polskie

  16 marca 2022 r.
  www.lp-wip.pl/ochrona-srodowiska-w-nowej-rzeczywistosci
 3. PAT/3/2022
  Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  MonGOS International Conference: Water and Sewage in the Circular Economy Model
  30.06-01.07.2022.
  www.mongos-conference.pl
 4. PAT/4/2022
  Organizator: Portal branżowy PUMPLAB
  GREEN ENERGY CONGRESS – II EDYCJA
  04-05.10.2022.
  https://greenenergycongress.pl/