Zespoły eksperckie

Zespoły eksperckie

Zespół ds. benchmarkingu

Zespół powołany został w 2009 roku, rozpoczynając tym samym prace nad projektem Benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

Wyniki działalności zespołu co roku przedstawiane są w formie raportu, któremu poświęcona jest konferencja, przedstawiająca możliwości praktycznemu wykorzystaniu benchmarkingu przez przedsiębiorstwa wod-kan.
Od 2019 roku prowadzone są również prace nad raportem obejmującym analizę danych pochodzących z ankiet techniczno-ekonomicznych z 5 lat.

Skład zespołu: 

 • Jędrzej Bylka (Politechnika Poznańska)
 • Maciej Gryboś (Sosnowieckie Wodociągi S.A.)
 • Anna Kamińska (Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.)
 • Dariusz Kozak (Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.)
 • Barbara Kuchna (Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.)
 • Andrzej Osiński (RETENCJAPL Sp. z o. o.)
 • Ryszard Pionk (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.)

Zespół ds. bezpieczeństwa wody

Zespół ds. Bezpieczeństwa Wody powstał w 2018 roku. Jego głównym celem jest badanie potrzeb członków Izby, związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz propagowanie wiedzy na ten temat. Członkami Zespołu są przedstawiciele przedsiębiorstw branży wod-kan, świata nauki oraz pracownicy IGWP.

Skład zespołu:

 • Ewa Gos, Wodociągi Miejskie w Radomiu
 • Jacek Kaszubowski, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
 • Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
 • Iwona Lasocka-Gomuła, Aquanet
 • Anna Olejnik, MPWiK w Warszawie
 • Marek Przytulski, Veolia
 • Janusz Rak, Politechnika Rzeszowska
 • Klara Ramm, IGWP
 • Marek Sozański, Politechnika Poznańska
 • Agnieszka Szuster-Janiaczyk, Politechnika Poznańska
 • Barbara Tchórzewska-Cieślak, Politechnika Rzeszowska
 • Izabela Zimoch, Politechnika Śląska

Zespół ds. implementacji Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zadaniem Zespołu, który pracuje pod przewodnictwem prof. dra hab. Bartosza Rakoczego, jest dostosowanie unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do prawa polskiego. Zespół ma za zadanie wypracować propozycje przepisów nowelizujących ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zespół IGWP współpracować będzie z Ministerstwem Infrastruktury, które jest odpowiedzialne implementację przedmiotowej dyrektywy.

Skład zespołu:

 • Bartosz Bis, Dyrektor ds. technicznych, PUWIS Nowogard
 • Piotr Czerwczak, Technolog produkcji wody, pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa wody, Wodociągi Słupskie
 • Krzysztof Dąbrowski, Prezes IGWP
 • Monika Górlicka, Kierownik Działu Eksploatacji Urządzeń Wodociągowych, Wodociągi Miejskie w Radomiu
 • Iwona Lasocka-Gomuła, Starszy Technolog ds. Produkcji, Aquanet S.A. Poznań 
 • Anna Olejnik, Zastępca Dyrektora Pionu Wody, MPWiK Warszawa
 • Krzysztof Pudaś, Kierownik Centralnego Laboratorium, Wodociągi Miasta Krakowa 
 • Bartosz Rakoczy, Radca prawny IGWP 
 • Klara Ramm, ekspert IGWP
 • Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby IGWP
 • Paweł Sikorski, Prawnik IGWP 
 • Katarzyna Szczepanek, Kierownik Laboratorium, Tarnowskie Wodociągi

Zespół ds. ścieków

Powołanie zespołu miało na celu wypracowywanie spójnych stanowisk sektora wod-kan w zakresie przepisów krajowych i UE dotyczących problematyki ścieków i realizacji ich wymagań w przedsiębiorstwach wod-kan.

Zespół zajmuje się na bieżąco problematyką ścieków, organizując przynajmniej dwa razy w roku warsztaty, które mają na celu opracowanie najlepszych dla branży rozwiązań m.in. odnośnie ścieków przemysłowych, nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni i innych.

Skład zespołu:

 • Mirosława Dominowska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie 
 • Dariusz Latawiec, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
 • Bartosz Łuszczek, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
 • Magdalena Pochwalska, Sosnowieckie Wodociągi S.A.
 • Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.