Kwartalnik "Wodociągi Polskie"

O “Wodociągach Polskich”

Zakres tematyczny:

Na łamach Kwartalnika poruszane są najważniejsze dla naszej branży tematy. Czytelnicy znajdą tu podsumowanie istotnych wydarzeń z kraju i ze świata, zapowiedzi rynkowych nowości i ciekawe wywiady z osobami, które chcą dzielić się swą wiedzą i spostrzeżeniami. Każdy numer ma swój temat przewodni, wokół którego chcemy się skupić i dostarczyć odbiorcom kompleksowych informacji. W „Wodociągach Polskich” znajdują się artykuły dotyczące prawa i zagadnień legislacyjnych, analizy ekonomiczne, artykuły techniczne czy felietony. Głos zabierają przedstawiciele branży, prezentując dokonania i sztandarowe inwestycje swoich firm. Czytelnicy dowiedzą się z kwartalnika jak jeszcze lepiej można zarządzać przedsiębiorstwem wod-kan. Nie brakuje tematów związanych z gospodarką energetyczną, technologiami, informatyzacją branży, czy wynikami najnowszych badań naukowych. Wreszcie „Wodociągi Polskie” to informacje z życia Izby – działań podejmowanych na rzecz naszych Członków, kalendarza wydarzeń, czy zaproszeń na szkolenia i kursy zawodowe.

Odbiorcy pisma:

Kwartalnik dedykowany jest osobom związanym z branżą wodociągowo-kanalizacyjną: kierownictwu i pracownikom wszystkich szczebli przedsiębiorstw, projektantom, eksploatatorom, przedstawicielom jednostek badawczych, studentom. Grono odbiorców znajdzie także z pewnością wśród przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną.

Kwartalnik IGWP to wiarygodne źródło przekazu precyzyjna grupa docelowa branżowa tematyka