Statut IGWP

Statut IGWP

Statut IGWP zatwierdzony został uchwałą nr 16/2022 z dnia 27 czerwca 2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby i tym samy zastąpił Statut zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 8 stycznia 2014 r.

Statut zarejestrowany dnia 08.08.2022 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego; sygnatura sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/007221/22/750.

Do pobrania w formacie pdf: