Statut IGWP

Statut IGWP

Statut IGWP zatwierdzony został uchwałą nr 4 z dnia 8 stycznia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby i tym samy zastąpił Statut zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 26 czerwca 2006 r. 

Statut zarejestrowany został 07.03.2014 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego rejestru Sądowego; sygnatura sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/001620/14/332.

Do pobrania w formacie pdf: