Technika

Technika

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, zgodnie z zapisami statutowymi, prowadzi m.in. działalność doradczą również w obszarze techniki. Pomagamy ocenić, zinterpretować oraz rozwiązać problemy techniczne branży wodociągowo-kanalizacyjnej, z którymi borykają się nasze przedsiębiorstwa członkowskie.

Organizujemy kursy zawodowe z obszaru sektora, pomagając w ten sposób w podniesieniu lub tez uzupełnieniu posiadanych już kwalifikacji. Kursy odbywają się na terenie całej Polski. W ofercie znajdują się także kursy dedykowane, organizowane na terenie przedsiębiorstwa zamawiającego.

Prowadzimy Giełdę urządzeń – na stronie internetowej IGWP Członkowie Izby mogą publikować informacje o sprzedaży zbędnych dla nich maszyn i urządzeń.

Konsultacje techniczne

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” prowadzi działalność między innymi dotyczącą doradztwa technicznego w zakresie rynku wody i ścieków. Członkowie znajdą tu pomoc w zakresie oceny, interpretacji i rozwiązań technicznych.

Giełda urządzeń

Giełda urządzeń daje Członkom Izby możliwość bezpłatnej publikacji ofert sprzedaży używanych maszyn i urządzeń.