Kontakt

Adres:
ul. Jana Kasprowicza 2
85-073 Bydgoszcz

Kontakt:
+48 52 376 89 10, +48 660 479 342
sekretariat@igwp.org.pl

Kontakt dla mediów:
+48 517 013 749
media@igwp.org.pl

Konto bankowe:
Santander Bank Polska S.A
04 1500 1780 1217 8005 5405 0000
Konto bankowe do wpłat składek członkowskich
27 1090 2590 0000 0001 3398 8909

NIP 554 03 12 444
REGON 090581633
KRS 0000006623

Paweł Sikorski Prezes IGWP

+48 52 376 89 10

Biuro IGWP

Marzena Kropidłowska Asystentka prezesa IGWP

+48 52 376 89 10
+48 517 013 746

Sekretariat

+48 52 376 89 10

Dział Księgowości

Anna Lutowska Główny Specjalista ds. finansowych; Kierownik Biura Zarządu IGWP

+48 52 376 89 24
+48 517 013 750

Dział Konferencji i Szkoleń

Iwona Włodarek Główny Specjalista ds. konferencji i szkoleń

+48 52 376 89 28
+48 517 013 732

Jacek Kwaśniewski Główny Specjalista ds. organizacji i promocji wydarzeń IGWP

+48 52 376 89 26
+48 692 06 17 06

Wydawnictwa IGWP

Anna Lutowska Główny Specjalista ds. finansowych; Kierownik Biura Zarządu IGWP

+48 52 376 89 24
+48 517 013 750

Dział Marketingu / Targi WOD-KAN

Jakub Kucharski Dyrektor ds. techniczno-handlowych

+48 52 376 89 25
+48 517 013 728

Natalia Przepierska Główny Specjalista ds. marketingu i PR

52 376 89 21
+48 517 013 749

Dział Prawny

Ewelina Michałek - Ogrodowicz Specjalista ds. prawnych

+48 52 376 89 27
+48 517 013 743

Dział Ekonomiczny

Marta Wojnowska Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

+48 52 376 89 15
+48 608 328 798

Zespół ekspercki Grzegorza Gałabudy

+48 723 222 500

Dział Techniczny

+48 52 376 89 10

Wsparcie IT

Mateusz Michalski Specjalista ds. technicznych

+48 52 376 89 32
+48 660 718 721

EurEau/ReNutriWater

Klara Ramm Członek Zarządu EurEau, kierownik projektu ReNutriWater

+48 602 690 973

Przedstawiciele IGWP w EurEau

Klara Ramm Walne Zgromadzenie, Prezydium EurEau

Halina Urbańska-Kozłowska, MPWiK we Wrocławiu EU1 – komitet ds. wody

Agnieszka Cendrowska, MWiK w Bydgoszczy EU1 – komitet ds. wody

Bartosz Łuszczek, Wodociągi Miasta Krakowa EU2 – komitet ds. ścieków

Tadeusz Kowal, Katowickie Wodociągi EU2 – komitet ds. ścieków

Klara Ramm EU3 – komitet ds. ekonomiczno-prawnych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ