Aktualizacja wytycznych dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

Aktualizacja wytycznych dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

Informujemy, iż Ministerstwo Finansów zaktualizowało wytyczne dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Wytyczne opracowano na podstawie art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.). Są one istotne zwłaszcza dla przedsiębiorstw opracowujących obecnie wnioski o skrócenie taryf.

Ostatnie wytyczne obowiązywały od kwietnia 2022 roku, a wskaźniki kształtowały się w nich następująco:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  9,1% (2022), 7,8% (2023). 4,8% (2024) i 3,5% (2025),
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 9,2% (2022), 7,7% (2023). 4,7% (2024) i 2,8% (2025),

Aktualizacja Ministerstwa Finansów dokonana 3 października zakłada następujące kształtowanie się wskaźników:

  1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych:  13,5% (2022), 9,8% (2023). 4,8% (2024), 3,1% (2025), 2,5% (2026),
  2. wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu: 23,7% (2022), 13,2% (2023). 4,9% (2024), 3,1% (2025), 2,4% (2026).

Z całością dokumentu: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” można zapoznać się tutaj: Wytyczne dotyczące wskaźników makroekonomicznych – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dokument do pobrania:


Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ