Pomoc dla Ukrainy​

Pomoc finansowa

Apeluję do wszystkich Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – włączmy się w pomoc Ukrainie!

Ostatnie dni przyniosły wiadomości  budzące wpierw niedowierzanie, potem grozę, strach i przerażenie. Rzecz, która nie powinna się wydarzyć, nie w naszym domu – w Europie, nie w XXI wieku, nie po doświadczeniach II wojny światowej, której najstarsi świadkowe jeszcze są wśród nas – stała się faktem. Mamy wojnę, Rosja napadła Ukrainę, zaatakowała autonomiczne, wolne państwo, naszego wschodniego sąsiada. To nie jest „ich wojna”, to nie wojna Ukraińców – wszyscy Europejczycy powinni  działać razem na rzecz wolności, pokoju i zakończenia działań wojennych. Każdy z nas, komu bliskie są największe osiągnięcia naszej cywilizacji i humanistyczne wartości, kto chce żyć i wychowywać dzieci i wnuki w świecie bez wojny, powinien otworzyć serca na pomoc Ukrainie.

Bieżące relacje z Wodociągów Ukraińskich

Pomoc Techniczna dla przedsiębiorstw WOD-KAN na Ukrainie

W tym szczególnym momencie historii, bezprecedensowej inwazji Rosji w Ukrainie, zwracamy się do wszystkich Członków zrzeszonych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” o solidarność z bratnim narodem ukraińskim.

Wsparcie finansowe, bardzo cenne, powinno stanowić jeden z elementów naszej aktywności. Równie istotna jest pomoc materialna, zwłaszcza rzeczowa. Jako branża musimy dołożyć wszelkich starań, aby pomóc naszym partnerom, wodociągowcom ukraińskim. Dlatego zwracamy się z apelem o, w miarę możliwości, wsparcie sprzętowe i techniczne. Informacje na temat aktualnych potrzeb będziemy regularnie zamieszczali w tej zakładce.

Akcje pomocowe w przedsiębiorstwach WOD-KAN

Aspekty prawne

Dokumenty uprawniające do wjazdu do Polski

Obywatel Ukrainy do Polski może wjechać na podstawie:

  • paszportu w ramach ruchu bezwizowego,
  • wizy krajowej lub wizy Schengen wydanej przez polski organ,
  • wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez inne państwo Schengen,
  • posiadanego zezwolenia na pobyt,
  • na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na polskim przejściu granicznym lub zgody komendanta Straży Granicznej.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ